TV auditorijos tyrimas

PASIDALINK

Tyrimo tikslas yra nustatyti įvairių televizijos kanalų bei transliuojamų laidų auditoriją. „Kantar“ TV auditorijos tyrimas pasitelkiant TV metrų technologiją Lietuvoje atliekamas nuo 2000 metų. Per tą laiką tyrimas ne tik tapo žiniasklaidos rinkos standartu, bet ir turėjo įtakos reklamos rinkos augimui, nes pateikiami operatyvūs ir tikslūs duomenys, pagal kuriuos galima efektyviau panaudoti reklamos biudžetą.

 

Tyrimo metodas

Tyrime dalyvauja apie 1200 respondentų nuo 4 metų amžiaus. Pateikiami kiekvienos minutės TV žiūrovų auditorijos rodikliai apie šiuos TV kanalus: TV3, LNK, LRT Televiziją, BTV, “Lietuvos ryto televiziją” , TV6, TV1, LRT Plius, Pirmąjį Baltijos kanalą, Info TV, REN TV, NTV Mir, TV8, TNT, Dom Kino, 2TV, Delfi TV. Kitų TV kanalų analizė įmanoma tik įvertinus galimą imties paklaidą.

Atsitiktinai atrinktuose namų ūkiuose yra įrengti TV metrų aparatai, fiksuojantys kiekvieno namų ūkio nario televizijos žiūrėjimo trukmę bei žiūrimo TV kanalo audio signalą. 770 TV metrų aparatų yra instaliuoti 500 Lietuvos namų ūkių, atrinktų pagal demografinius ir techninius kriterijus taip, kad reprezentuotų visus Lietuvos gyventojus, turinčius TV. Gauti rezultatai yra sveriami taip, kad apklaustoji visuma tiksliai atitiktų visos Lietuvos gyventojų proporcijas pagal lytį, amžių, tautybę bei gyvenamąją vietą.

Preliminarūs tyrimo duomenys pateikiami kasdien - jau kitos dienos rytą galima gauti praėjusios dienos TV auditorijos duomenis.

Statistiniai auditorijos analizės rodikliai
  • Pasiekta vidutinė dienos, savaitės auditorija yra vidutinis žmonių, žiūrėjusių tam tikrą TV kanalą nors 1 minutę per dieną, savaitę procentas ar skaičius tūkstančiais.
  • Reitingas – vidutinė laidos auditorija ar laiko intervalo auditorija, išreikšta tūkstančiais arba procentais.
  • Auditorijos struktūra pagal žiūrėtą laiką skaičiuojama tokiu būdu. Visi laiko intervalai, kuriuose buvo žiūrima televizija yra lygūs 100%. Konkrečiam televizijos kanalui tenkantys laiko intervalai ir sudaro to televizijos kanalo dalį bendrame žiūrėtame laike.
TV metrų ir "Teliametrų" duomenų skirtumai

TV metrų ir grįžtamojo ryšio duomenų tyrimų rezultatų lyginimas neturi pagrindo

Viešoje erdvėje periodiškai pasirodo pranešimai, kuriuose lyginami „Kantar“ atliekamo TV metrų tyrimo ir „Telia“ grįžtamojo ryšio duomenų (Return Path Data) ataskaitos duomenys. Norime atkreipti dėmesį, kad šie tyrimai tiek savo metodika, tiek paskirtimi skiriasi, todėl jų duomenų lyginimas yra neprofesionalus ir neteisingas.

Visų pirma, „Telia“ tyrimo duomenys atspindi ne visos Lietuvos gyventojų TV žiūrėjimą, kaip yra TV metrų tyrimo atveju, o parodo specifinės tikslinės grupės – IPTV turėtojų TV žiūrėjimo preferencijas.

Antra, „Telia“ duomenys atspindi TV žiūrėjimą namų ūkio lygiu, kai TV metrai pateikia informaciją apie individualų žiūrėjimą. „Telia“ IPTV namų ūkių duomenys negali būti lyginami su TV metrų individualus TV žiūrėjimo duomenimis.

Trečia, „Telia“ tyrime matuojamas skaitmeninio priedėlio naudojimas, o ne televizoriaus žiūrėjimas. Tuo tarpu TV metrų tyrime yra tiksliai matuojamas televizoriaus žiūrėjimas, o ne priedėlio naudojimas.

Ketvirta, „Telia“ tyrime pateikiami duomenys apie priedėlių naudojimą prie tų televizorių, kuriuos TV signalas pasiekia IPTV būdu. Tuo tarpu dažnu atveju namuose yra keli televizoriai, naudojantys skirtingus TV signalo priėmimo būdus. TV metrų tyrime prie visų namuose esančių televizorių jungiama telemetrijos įranga, fiksuojanti TV žiūrėjimą visuose televizoriuose nepriklausomai nuo to, kokiu būdu TV signalas pasiekia respondento namus.

Dėl aukščiau aptartų priežasčių pasaulyje plačiausiai naudojama tyrimo metodika yra TV metrai. Leidinio „International TV Key Facts“ duomenimis, 34 Europos valstybėse TV rinkos „valiuta“ yra TV metrų duomenys. Grįžtamojo ryšio duomenys nėra pagrindinis TV rinkos matas nė vienoje Europos valstybėje.

Norėdami sužinoti daugiau, prašome susisiekite su Lina Petraitiene.

Daugiau informacijos apie TV metrus rasite www.tvmetrai.lt.