Lojalumo didinimas ir pirkimo skatinimas

PASIDALINK

Esamų klientų pavertimas varomąja verslo augimo jėga turėtų būti visų įmonių prioritetas. Lojalūs klientai išleidžia daugiau pinigų ir daro tai dažniau, todėl būtent šie klientai gali būti didžiausias Jūsų organizacijos ramstis. Tačiau ne visi klientai yra vienodai pajėgūs padidinti savo išlaidas, kad spėtų žengti koja kojon su Jumis ir prisidėtų prie Jūsų verslo augimo.

 

Mes turime daugiau galimybių nei bet kas kitas bendrauti su įvairių pasaulio šalių vartotojais, todėl turime unikalų supratimą apie specifinius jų elgseną lemiančius veiksnius. Galime identifikuoti klientus, turinčius didžiausią ir perspektyviausią vertę Jūsų verslui ir pateikti Jums tikslias strategijas, kurios padėtų pasitelkti šiuos klientus atveriant kelią naujoms augimo galimybėms.

 

Sužinokite, kaip padėjome savo klientams:

 

Sumažinti prarandamų klientų skaičių pasitelkus į klientus orientuotą strategiją, dėl kurios bendrovės pelnas padidėjo daugiau kaip 35 milijonais eurų.

Verslo problema

 

Europoje pirmaujanti telekomunikacinės įrangos ir paslaugų bendrovė pradėjo prarasti klientus svarbiame B2B segmente. Bendrovė susidūrė su tokiomis problemomis, kaip mažėjančios pajamos, kryžminių pardavimų sunkumai ir vis dažnesni neigiami klientų atsiliepimai. Bendrovės augimo strategija atsidūrė pavojuje.

 

Bendrovė turėjo nustatyti susiklosčiusios situacijos priežastis ir surasti konkrečią išeitį turėdama ribotą biudžetą.

 

Tiksli įžvalga

 

Buvo atliktas TRI*M klientų pasitenkinimo tyrimas, siekiant įvertinti klientų išlaikymą lemiančius veiksnius. Tyrimo metu buvo apklausiami pagrindiniai bendrovės klientai įvairiuose padaliniuose. Taip pat buvo atliktas „veidrodinis“ bendrovės darbuotojų tyrimas, siekiant palyginti, kaip klientai vertina paslaugas ir kaip patys darbuotojai vertina savo darbą.

 

Tyrimo rezultatai atskleidė žemą klientų pasitenkinimą – bendrovės TRI*M indeksas tesiekė 27, o tai rodė, kad bendrovė žymiai atsilieka nuo savo konkurentų ir patenka tarp trijų žemiausią indeksą turinčių, į TRI*M duomenų bazę įtrauktų bendrovių.

 

TRI*M Grid tyrimo rezultatai parodė, kad klientas turėjo kuo skubiau patikslinti projektų valdymo ir pardavimų pareigybių atsakomybės sritis. „Veidrodinio“ tyrimo rezultatai padėjo bendrovės darbuotojams susidaryti realistišką nuomonę apie savo veiklą, kurią jie pervertino. Tokiu būdu buvo akcentuota būtinybė tobulinti klientų aptarnavimą.

 

Remiantis šiomis įžvalgomis buvo suorganizuotas veiksmų planavimo seminaras, kurio rezultatas – pardavimų ir projektų valdymo pareigoms aiškiau priskirtos atsakomybės sritys, susijusios su klientų aptarnavimu. Buvo patobulintas užduočių valdymas ir informacijos srautas, įrengta nauja skambučių valdymo technologija.

 

Tikslūs augimo planai

 

Bendrovė reikšmingai pagerino situaciją svarbiuose sąlyčio su klientais taškuose ir tai padėjo išlaikyti daugiau klientų ir sumažinti perbėgelių pas kitus tiekėjus skaičių, o tai turėjo teigiamą poveikį visam bendrovės klientų ratui.

 

TRI*M indekso padidėjimas sąlygojo augimą ne tik dėl sumažėjusio klientų, atsisakančių bendrovės paslaugų, skaičiaus, bet ir dėl padidėjusios vieno kliento vidutiniškai išleidžiamos sumos bei lojalių klientų rekomendacijų, pritraukiančių naujus klientus. Dėl šios strategijos bendrovės pelnas padidėjo daugiau kaip 35 milijonais eurų.

 

Užtikrinti verslo augimą padidinant klientų išlaidas

Verslo problema

 

Mūsų klientas, automobilių gamintojas, siekė pagerinti klientų patirtį popardaviminio aptarnavimo srityje, kad padidintų papildomų produktų arba paslaugų pardavimus ir paskatintų klientus pirkti brangesnes prekes. Reikėjo įvertinti įvairių priemonių veiksmingumą, kad būtų galima sužinoti jų įtaką klientų patirčiai ir išleidžiamai sumai. Kitas uždavinys buvo užtikrinti, kad bendrovė prekybos atstovai geriau atitiktų centralizuotai nustatytus kokybės standartus.

 

Tikslios įžvalgos

 

Pasitelkusi TRI*M klientų pasitenkinimo tyrimo metodologiją, „Kantar“ surengė veiksmų planavimo seminarus bendrovės produkcija prekiaujančioms įmonėms. Dalyvaujant 40-ies įmonių darbuotojams ir vadovams, buvo atskirai identifikuoti ir aptarti pagrindiniai veiksniai, padedantys išlaikyti klientus. Prioritetiniai veiksmai buvo nustatyti remiantis atitinkamomis silpnybėmis, nustatytomis TRI*M Grid tyrimo metu. Atskirų seminarų rezultatai ir konkrečių pagrindinių klientų išlaikymo veiksnių aptarimas suteikė aiškiais gaires klientų aptarnavimo srities darbuotojams ir padėjo jiems įsitraukti ir prisidėti sprendžiant iškilusius klausimus. Sistemingas veiksmų planavimas, remiantis pagrindiniais klientų išlaikymo veiksniais bei kokybės standartais, leido sukurti individualias priemones, kurių reikia norint padidinti veiklos našumą ir atitikti reikalaujamus standartus.

 

Tikslūs augimo planai

 

Įvykdžius veiksmus, numatytus seminaruose, buvo geriau apibrėžti kokybės standartai, kuriuos vis sėkmingiau įgyvendino prekybos atstovai ir reikšmingai padidėjo jų TRI*M indeksas, lyginant su šiame projekte nedalyvavusiais prekybos atstovais.

 

Geriausia žengimo į naują rinką strategija

Verslo problema

 

Mūsų klientas, vienas iš stambiausių Europos mobiliojo ryšio operatorių, buvo numatęs plėstis į naujas rinkas. Siekiant nustatyti prioritetines investicijas ir pasirinkti optimalius ir sėkmingus žingsnius, reikėjo ištirti, kurios rinkos būtų palankiausios naujam rinkos dalyviui.

 

Tikslios įžvalgos

 

Siekiant nustatyti ir suprasti klientų prisirišimą prie prekių ženklų tam tikrose šalyse ir pateikti detalią klientų poreikių bei įsitvirtinusių prekių ženklų pozicionavimo analizę, buvo pasitelktas ConversionModel,. Šio tyrimo metu buvo analizuojamas klientų pasitenkinimas esamais tiekėjais ir jų atvirumas bei noras išbandyti naujus. Gauti rezultatai parodė, kuriose valstybėse yra daugiausia žmonių, nusiteikusių pakeisti savo dabartinį tiekėją. Šie duomenys yra svarbūs numatant optimalias augimo ir žengimo į naujas rinkas strategijas.

 

Tikslūs augimo planai

 

Klientui pavyko sėkmingai įtvirtinti naują mobiliojo ryšio prekinį ženklą dviejose perspektyviausiose rinkose ir per pirmus 18 mėnesių jo užimama rinkos dalis sudarė daugiau kaip dešimt procentų.

 

Pasiekti augimą pelnius neprisirišusių pirkėjų lojalumą pardavimo vietose

Verslo problema

 

Mūsų klientas, kurio veiklos sritis – premium klasės ledų gamyba, siekė padidinti savo užimamą rinkos dalį skatinant mažiau lojalius klientus išleisti daugiau.

 

Bendrovė turėjo išsiaiškinti prisirišimo prie šaldytų desertų kategorijos ir premium klasės ledų kategorijos dydį ir nustatyti, kaip būtų galima pagerinti prekių pateikimo pirkėjams strategiją, kad esami klientai išleistų daugiau.

 

Etnografinis tyrimo metodas apėmė pirkėjų filmavimą, akių judesių sekimą ir pirkėjų apklausą. Pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į veiksnius, kurie paskatintų lankytojus tapti pirkėjais ir padidintų pardavimus atitinkamose kategorijose.

 

Tiksli įžvalga

 

Ankstesni tyrimai parodė, jog lankytojų sprendimai yra pagrįsti kaina, tačiau realūs sprendimai, kuriuos pirkėjai priima apžiūrinėdami siūlomas prekes, buvo paremti produktų skoniais. Skonis nebuvo lengvai pastebimas pirkėjų, todėl mūsų kliento prekės ženklas patyrė nuostolių dėl prasto produktų matomumo. Pardavimo vietoje pirkėjų akys sunkiai užfiksavo šį prekės ženklą ir tik penktadalis susidomėjusiųjų kategorija buvo realūs pirkėjai. Lojalūs pirkėjai surasdavo mūsų kliento prekės ženklą, o neprisirišusieji pirkėjai dažnai jo nepastebėdavo.

 

Mes sukūrėme aiškią strategiją, kuri leistų patobulinti prekių pateikimą, skatinantį daugiau lankytojų tapti pirkėjais, ir pateikėme rekomendacijas dėl kategorijų išdėstymo vietos, kategorijų pateikimo ir kategorijų struktūros nuo parduotuvės įėjimo iki išėjimo.

 

Tikslūs augimo planai

 

Buvo patobulintas prekės ženklo vizualus pateikimas, matomas tiek iš didesnio nuotolio, tiek prie pat prekių išdėstymo vietos. Buvo sukurtas naujas produktų pakuočių dizainas, siekiant padidinti jų matomumą, ypač akcentuojant produktų skonius. Taip pat buvo veiksmingiau reklamuojamas siūlomų skonių asortimentas kitose pirkėjams matomose vietose.

 

Įgyvendinus mūsų rekomendacijas ir pritaikius pardavimo vietos dizainą bei formatą labiausiai lankomoms tinklinėms maisto parduotuvėms, regione, kuriame vykdytas bandymas, pardavimų apimtis padidėjo beveik trečdaliu.

 

 

Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su mumis.