Inovacijos ir produktų kūrimas

PASIDALINK

Augimas stiprinant inovacijas

 

Nauji produktai ir paslaugos yra sėkmingo verslo variklis, tačiau net 80 procentų naujų produktų patiria nesėkmę. Net sėkmingas produktų pateikimas rinkai ne visada garantuoja padidėjusias pardavimų pajamas.„Kantar“ komanda supranta, kad verslo augimui potencialą turinčios idėjos vaidina patį svarbiausią vaidmenį. Produkto rinkos dalies praradimas dėl jo vietą užėmusio tos pačios bendrovės gaminamo kito produkto kenkia produkto vertei ir kelia itin didelę riziką produktų linijos išplėtimui – labiausiai paplitusiai produkto įvedimo į rinką formai. Mūsų siūlomi individualizuoti modeliai, skirtingai nei tradiciniai, agreguoti metodai, padeda klientams suprasti tikrąjį naujų produktų arba paslaugų daromą laipsnišką poveikį. Mes taip pat esame tvirtai įsitikinę, jog pradiniame inovacijų kūrimo etape negalima vadovautis spėlionėmis, o prieš kuriant idėjas būtina identifikuoti ir teikti prioritetą tinkamoms galimybėms, siekiant atrasti didelį augimo potencialą turinčias idėjas ir pagreitinti jų kelią į rinką.

Žemiau galite sužinoti apie mūsų siūlomas inovacijų bei produktų kūrimo tobulinimo priemones.

 

„Matrix“ – augimo galimybių įžvalgos

„Matrix“ tyrimas – tai priemonė, padedanti remtis tiksliais faktais, užuot pasikliovus spėlionėmis pačiame svarbiausiame – pradiniame – inovacijų kūrimo etape. „Matrix“ padeda mūsų klientams susidaryti aiškų vaizdą apie tikslinę rinką, identifikuoti ir nustatyti augimo galimybes bei apibrėžti aiškų veiksmų planą.

Skirtingai nei generalizuoti, tam tikram atvejui pritaikyti rinkos supratimo metodai, „Matrix“ padeda sistemingai ištyrinėti sritis, kuriose slypi galimybės, galinčios atverti kelią ateities augimui. Ištyrę kiekvieną prioritetinę galimybę, mes padėsime klientams suprasti svarbiausius sėkmės veiksnius ir tikslias rekomendacijas dėl tolesnių vystymo proceso veiksmų. „Matrix“ vienodai veiksmingai taikoma tiek senų produktų atnaujinimui, tiek inovacijoms.

„Matrix“ metodo taikymas inovacijų kūrimo pradiniame etape padėjo mūsų klientams padidinti sėkmės tikimybę iki šešių su puse karto, lyginant su atitinkamam sektoriui būdingu sėkmės procentu.

„Concept eValuate“ – sėkmingų idėjų identifikavimas

Koncepto patikrinimas yra vienas iš svarbiausių inovacijų kūrimo etapų, lemiančių dideles investicijas, tačiau taip pat dažnai nukenčiantis dėl brangiai kainuojančių klaidų.

Tradicinės koncepto patikrinimo technikos yra tokios, kur tiesiog išrenkamos patraukliausios idėjos, kurios dažnai nulemia neigiamą reiškinį, kai vienas įmonės produktas kanibalizuoja kita tos pačios įmonės produktą, o taip pat nedaug teprisideda prie pardavimų pajamų augimo. Norint sėkmingai investuoti į geras idėjas, , būtina plačiau įvertinti galimybes.

Augimo, plėtros tendencijų supratimas yra pagrindinis principas, pagrindžiantis individualizuotą „Concept eValuate“ modelį. Duomenys rodo, jog ši technika padeda žymiai padidinti prognozių apie augimo tendencijas rinkoje tikslumą netgi ankstyvajame inovacijų kūrimo etape. Tyrimo pagalba išskiriame inovacijoms atvirų vartotojų segmentą ir lyginame šalies, sektorias duomenis su pasaulinėmis normomis, sukauptormis iš daugybės atliktų tyrimų. Tyrimas atskleidžia į ateitį orientuotų vartotojų požiūrį, kuriuo remiantis galima nustatyti perversmą sukelsiančius konceptus, o mūsų diagnostinės priemonės padės identifikuoti ir patobulinti išties perspektyvias idėjas.

„Product eValuate“ – produktų vystymas sėkmingam įvedimui į rinką

„Product eValuate“ – tai koncepcijos ir produkto atitikimo savybėms tyrimas, kurio tikslas- nustatyti, kiek produktas pateisina lūkesčius, susijusius su jo koncepcija, ir, svarbiausia, kaip jis gali būti patobulintas, norint iki maksimumo padidinti augimo galimybes. Ši priemonė vaidina itin svarbų vaidmenį užtikrinant didelį pakartotinių pirkimų procentą – vieną iš svarbiausių bet kokio produkto ar paslaugos ilgalaikės sėkmės veiksnių.

Kaip ir visos novatoriškos priemonės, „Product eValuate“ pateikia absoliutaus bei laipsniško potencialo įvertinimą. Pasitelkę precizinio tikslumo analizę, identifikuojame produkto patobulinimus, kurie patenkintų vartotojus ir užtikrintų tvarų ilgalaikį augimą nuo pat produkto įvedimo į rinką.

„Launch eValuate“ – įvedimo į rinką sėkmės optimizavimas

Šiandienos fragmentuotos žiniasklaidos aplinkoje „virusinė“ rinkodara, be galo didelis prekių pasirinkimas ir netgi sėkmingas produktų pristatymas rinkai ne visada užtikrina pajamų augimą. Atsižvelgiant į didelį nesėkmę patiriančių produktų procentą, reikalingas naujas produktų įvedimo į rinką vertinimo metodas, kuris leistų įvertinti reklamą „iš lūpų į lūpas“, skaitmenines žiniasklaidos priemones, parduotuvės vidaus aplinką, ir kuris padėtų suprasti naujo produkto pardavimų šaltinį.

„Kantar“ komanda žino, jog įmonių pardavimų pajamos – ne visada pats geriausias rodiklis. Sėkmė turi būti vertinama atsižvelgiant į tai, kiek naujas produktas prisideda prie pardavimų apimties padidėjimo. Kad tą pasiektume, turime žiūrėti į platesnį kontekstą, užuot nagrinėję vidurkius, ir pasitelkti platesnį modeliavimo metodą nei tradiciniai analizės metodai.

Mūsų individualizuoto modeliavimo priemonė suteikia unikalų supratimą apie naujų produktų pardavimų šaltinį, padeda kurti strategijas, siekiant išvengti neigiamo reiškinio, kai vienas įmonės produktas kanibalizuoja kitą tos pačios įmonės produktą, ir leidžia prognozuoti realų laipsnišką augimą. „Launch eValuate“ – tai patikrinta priemonė, leidžianti dvigubai tiksliau atlikti augimo šaltinių įvertinimą, suteikdama tvirtesnį pagrindą verslo planavimui.