Interesų grupių valdymas

PASIDALINK

Verslo augimą sąlygojančių santykių su interesų grupėmis kūrimas

 

Sėkmingos ir augančios įmonės puikiai išmano, kaip kurti santykius su visomis interesų grupėmis – nuo klientų ir darbuotojų iki verslo partnerių, nuomonės formuotojų bei plačiosios visuomenės – ir žino, kaip šiems santykiams daryti įtaką.

„Kantar“ pasaulyje pirmauja, atliekant interesų grupių valdymo tyrimus, remdamasi rinkos tyrimų sektoriuje didžiausia lyginamosios analizės duomenų baze. Pasitelkę savo 400 ekspertų tinklą, veikiantį 80-yje šalių, mes įvertiname, valdome ir stebime visus svarbiausius Jūsų verslui santykius, suteikdami aiškias, individualias ir lengvai įgyvendinamas rekomendacijas. Daugiau kaip pusė žurnalo „Forbes“ skelbiamų TOP100 geriausių bendrovių naudojasi mūsų TRI*M tyrimo sprendimais. Šie sprendimai puikiai pasiteisino ir pagerino pagrindinius įmonių veiklos rodiklius, tokius kaip klientų vertė, pardavimai, klientų kaita ir užtikrino mūsų klientams verslo augimą.

Žemiau sužinosite apie mūsų priemones, padedančias vystyti interesų grupių valdymą.

 

TRI*M klientų pasitenkinimo tyrimas – į klientus orientuotos augimo strategijos kūrimas

Klientai yra verslo augimo pamatas ir pats brangiausias bendrovės turtas. Lojalūs klientai išleidžia daugiau ir daro tai dažniau, todėl būtent šie klientai gali būti didžiausias Jūsų verslo ir prekės ženklo ramstis. Išlaikyti esamus klientus paprastai yra veiksmingesnė strategija nei pritraukti naujus.

Tai reiškia, kad santykių su klientais puoselėjimui ir supratimui, kokį potencialą jie turi verslui, turi būti teikiama išskirtinė reikšmė.

TRI*M klientų pasitenkinimo tyrimas – tai pasaulyje pirmaujanti tyrimų metodologija. Ji padeda tiksliai apibrėžti, kokie pokyčiai turės didžiausią įtaką klientų išlaikymui bei klientų rato augimui, ir pateikti tikslų ilgalaikės verslo sėkmės rodiklį – TRI*M indeksą. Esminius tyrimo rodiklius susiejame su verslo rodikliais, kad jie užtikrintų augimą bei investicijų grąžą, o pasitelkę didelę palyginamųjų duomenų bazę, kurioje saugomi daugiau kaip 16 300 atliktų tyrimų duomenys, galime savo rezultatus įvertinti platesniame kontekste.

Kantar FeedbackForest

Kantar FeedbackForest tai sistema, skirta klientų apklausoms po kontakto. Šios sistemos pagalba atliekami tyrimai padeda atsakyti į labai praktiškus ir konkrečius klausimus apie esamą kliento pasitenkinimą – ar paskutinio apslankymo metu kliento lūkesčiai buvo patenkinti, ar jis buvo tinkamai aptarnautas, ar produkto, paslaugos pateikimas buvo toks, kokio siekiama, kiek sklandus buvo santykis su klientu ir pan.

Tyrimo su Kantar FeedbackForest tikslai ir nauda:

  • kontakto tarp kompanijos ir kliento įvertinimas kaip galima greičiau po kontakto
  • įvairių aptarnavimo kanalų vertinimas arba atskirų aptarnaujančių darbuotojų vertinimas
  • Hot Alert – pranešimai apie prastą aptarnavimą, kurie leidžia greitai reaguoti į problemą

Tyrimas kompanijai leidžia įvertinti, ar ji išpildo klientui duotus pažadus, nes detalus ir tiesioginis atgalinis ryšys:

  • leidžia greitai reaguoti į skundus
  • įspėja apie galimas problemas iš anksto
  • apjungia darbuotojus/ skyrius bendram tikslui
  • aptarnaujančiam personalui suteikiamas atgalinis ryšys, kuris skatina dirbti gerai kiekvieną dieną

Tyrimo duomenys gali būti renkami internetu, telefonu, tiesioginės apklausos būdu arba savipildos būdu. Renkant duomenis internetu, kiekvienas respondentas gauna vieną tik jam sukurtą unikalią nuorodą, o tyrimo užsakovas gali “gyvai” stebėti apklausos aktyvumą.

Sistemoje gali būti aktyvuota “Hot Alerts” paslauga, kuomet respondentui pasirinkus tam tikrus atsakymus Užsakovui siunčiama žinutė. Taip Užsakovas ar atsakingi už šio kliento aptarnavimą asmenys gali nedelsiant reaguoti į išsakytą problemą ir rasti galimus jos sprendimus.

TRI*M darbuotojų nuomonės tyrimas - būdas sukurti sėkmingai veikiančią organizaciją

Darbuotojai vaidina itin svarbų vaidmenį kuriant stiprius ir ilgalaikius santykius su klientais bei užtikrinant, kad būtų siekiama įmonės užsibrėžtų tikslų.

„Kantar“ komanda puikiai žino, kad sėkmingai veikiančios organizacijos siekia žymiai daugiau, nei vien tik darbuotojų pasitenkinimo ir užtikrina sėkmę keturiose pagrindinėse srityse: realus darbuotojų įsitraukimas į organizacijos veiklą, stipri vadovybė, darbuotojų informuotumas apie bendrovės tikslus bei šių tikslų vykdymas ir tinkama strategija bei organizacinis veiksmingumas. Sėkmė visose šiose srityse yra pagrindinis verslo augimo garantas.

TRI*M darbuotojų nuomonės tyrimas – tai visapusė tyrimų priemonė, padedanti nustatyti bendrovės stiprybes, galimybes ir prioritetines tobulintinas sritis. Ši priemonė padeda nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius, leidžiančius stebėti veiklos pokyčius.

TRI*M įmonės reputacijos tyrimas – svarbiausio bendrovės nematerialaus turto kūrimas

Stipri bendrovės reputacija yra Jūsų verslo apsaugos ir augimo garantas. Nepriekaištinga bendrovės reputacija padeda pritraukti klientus, darbuotojus, investuotojus bei verslo partnerius, ir užtikrina įtakingų asmenų bei kitų suinteresuotų šalių paramą.

TRI*M įmonės reputacijos tyrimas leidžia įvertinti, valdyti ir stebėti įmonės reputaciją visose svarbiausiose interesų grupėse, turint unikalią galimybę susieti rezultatus su įmonės komunikacijos analize tiek tradicinėje, tiek socialinėje medijoje. Šis metodas leidžia pateikti lengvai įgyvendinamas rekomendacijas ir aiškią kryptį, kaip valdyti reputaciją, norint pasiekti ir išlaikyti verslo augimą.

Šis metodas leidžia palyginti gautus duomenis su kitų šalių įmonių ar sektorių duomenimis, identifikuoti įmonės reputacijai įtaką darančius veiksnius, padeda įmonėms įveikti jų reputacijai kylančias grėsmes, išnaudoti pagrindines savo stipriąsias puses ir apibrėžti veiksmingą įmonės elgseną bei komunikacijos strategijas kiekvienai interesų grupei.

TRI*M produkto vertinimo tyrimas – prekės ženklų adekvatumas

Sėkmingos įmonės laikosi pažadų. Šios įmonės pateisina arba pranoksta vartotojų lūkesčius, užtikrindamos, jog produktų teikiami potyriai sutaptų su pagrindiniais privalumais, kurie yra komunikuojami klientams.

TRI*M produkto vertinimo tyrimas padeda tiksliai suprasti vartotojo naudojimosi produktu arba paslauga potyrius ir sužinoti, ar tai pateisina jų lūkesčius, susijusius su šiuo produktu arba paslauga.

Įvertinę skirtingus pasitenkinimo produktu aspektus (pvz., produkto savybėmis, reklama, kaina, vieta, pakuote), mes atskleidžiame, kurie iš jų turi didžiausią įtaką bendram pasitenkinimui, ir apibrėžiame sritis, kuriose vartotojai mato tam tikras silpnybes bei stiprybes. Tokio tyrimo rezultatai leidžia daryti įžvalgas bei kurti tikslius planus siekiant optimizuoti produktus ir nukreipti rinkodaros pastangas augimui, kurį užtikrintų pakartotinis pirkimas ir lojalumas.