Spaudos auditorijos tyrimas

PASIDALINK

 

Spaudos auditorijos tyrimas atliekamas pasitelkus naują duomenų surinkimo metodologiją – face-to-face interviu namuose pakeitė telefoninė ir internetinė apklausos.

Tyrimo tikslas - nustatyti periodinių spaudos leidinių auditoriją.

Periodas: vasario – balandžio mėn.

Duomenų surinkimo metodas: Apklausa telefonu (CATI 74%) ir apklausa internetu (CAWI 26%).

Imtis: 1600 respondentų.

Atranka: atsitiktinė, kvotinė.

 

Spaudos auditorijos tyrimui renkami duomenys ne apie visus Lietuvoje leidžiamus leidinius. Tyrime matuojama apie 100 spaudos leidinių auditorija.

 

Tyrimo metodas

Duomenų surinkimo metodo pakeitimas iš F2F interviu į telefoninę ir internetinę apklausą leido pasiekti aktyvesnius, labiau išsilavinusius, didesnių pajamų gyventojus, nors pagrindinės jų demografinės charakteristikos (lytis, amžius, gyvenamoji vietovė) išliko tos pačios. Tai lėmė šiuos spaudos auditorijos pokyčius:

  • Bendras spaudos skaitomumas išaugo.
  • Retesnio periodiškumo specializuotų, laisvalaikio, įvairių hobių, savišvietos tematikos leidinių auditorija augo labiausiai.
  • Leidinių, kurių didesnę skaitytojų dalį sudaro vyresni, sėslesni žmonės, auditorijos rodikliai sumažėjo.
  • Daugumos tirtų leidinių auditorijos pokytis neviršijo tyrimo paklaidos ribų.

 

Statistiniai auditorijos analizės rodikliai

Vidutinė skaitytojų auditorija tūkstančiais ir procentais - skaičius ar procentas žmonių, skaičiusių arba varčiusių vidutiniškai vieną leidinio numerį.

Norėdami sužinoti daugiau, prašome susisiekite su Justina Dundulyte.