Interneto naudotojų tyrimas

PASIDALINK

Tyrimo tikslas – nustatyti kompiuterių ir interneto naudotojų auditoriją. Ataskaitos pateikiamos kartą per metus - pavasarį. Naudojant daugiapakopę atsitiktinę atranką, apklausiama daugiau nei 1500 respondentų visoje Lietuvoje. Apklausiamųjų amžius: 16 - 74 metai.

 

Tyrimo metodas

Duomenų surinkimo metodas: tiesioginis interviu respondento namuose (TAPI) ir apklausa internetu (CAWI).
Atliekant tyrimą TAPI metodu klausimai respondentams yra pateikiami planšetinio kompiuterio ekrane, kuriameo atsakymai į klausimus žymimi tiesiai ekrane.
CAWI metodu apklausiami KANTAR FORUM registruoti dalyviai, kurie atrenkami atsitiktinai, atsižvelgiant į numatytas kvotas. Atrinktiems tyrimo dalyviams išsiunčiama nuoroda į klausimyną, kuris pildomas internetu.
Gauti rezultatai apjungiami ir yra sveriami taip, kad apklaustoji visuma tiksliai atitiktų visos Lietuvos gyventojų proporcijas pagal lytį, amžių, tautybę, išsilavinimą bei gyvenamąją vietą.

Statistiniai auditorijos analizės rodikliai
  • Pasiekta vidutinė savaitės, mėnesio, 6 mėnesių interneto auditorija yra vidutinis žmonių, naudojusių internetą atitinkamai per savaitę, mėnesį, 6 mėnesius procentas ar skaičius tūkstančiais.
  • Vidutinė tinklapio auditorija tūkstančiais ir procentais – skaičius ar procentas žmonių naršiusių tinklapyje vidutiniškai vieną dieną iš paskutinių septynių.
  • Bendra tinklapio auditorija tūkstančiais ir procentais – skaičius ar procentas žmonių naršiusių tinklapyje bent vieną dieną iš paskutinių septynių.

Norėdami sužinoti daugiau, prašome susisiekite su Justina Dundulyte.