Tyrimas Lietuvoje pirmą kartą matuos gyventojų gebėjimus

PASIDALINK

Daugiau informacijos:
Vilma Jėckaitė
Projektų vadovė
TNS LT
Tel. + 370 6500 6642
El. paštas Vilma.Jėckaitė@kantar.com

PRANEŠIMAS SPAUDAI
2013 m. birželio 11 d., Vilnius

 

33-ose valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje, atliekamas išsamiausias iki šiol suaugusių gyventojų gebėjimų tyrimas, kurio rezultatai padės nustatyti esamą pilnamečių gyventojų kvalifikaciją, o kartu ir švietimo sistemos trūkumus. Tarptautiniu mastu tyrimą organizuoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO). Tyrimą Lietuvoje koordinuoja Ugdymo plėtotės centras prie Švietimo ir mokslo ministerijos, finansiškai remiant Europos socialiniam fondui.

Kompetencijų tyrimo metu, kurio pirmąjį etapą Lietuvoje atliks tyrimų bendrovė TNS LT, bus matuojamas suaugusio žmogaus gebėjimų lygis keturiose srityse: raštingumo, skaitymo, skaičiavimo ir problemų sprendimo pasitelkiant technologijas. Apklausos klausimynas sudarytas taip, kad leistų nustatyti, kurie iš gebėjimų respondentų yra naudojami reguliariai namuose arba darbe, kaip jie įgyti bei kokia dalis apskritai Lietuvoje gyvenančių suaugusių žmonių pasižymi šiais gebėjimais.

Tyrimo rezultatai sudarys sąlygas prognozuoti, kokių kompetencijų trūksta darbuotojams įvairiuose sektoriuose. Taip pat šis tyrimas leis koreguoti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas.

Tyrimo metu dalis gyventojų bus prašomi atsakyti į klausimus naudojant kompiuterį, kitiems - klausimai bus pateikiami popierinės anketos forma. Gebėjimai naudotis kompiuteriu bus matuojami vien tik pasitelkiant kompiuterį.

Pirmą kartą Lietuvoje atskiram tyrimui yra pasitelkiami kompiuteriai su didesnės įstrižainės ekranu, kurie leis apklausiamajam aiškiai matyti didelio formato ir aukštos raiškos vaizdus. Be to, apklausoms naudojama specifinė programinė įranga, kuri sukurta išskirtinai EBPO organizuojamai apklausai. Ji yra standartizuota visose 33-ose tyrime dalyvaujančiose šalyse.

Per pirmąjį tyrimo etapą, vyksiantį 2013 m. birželio – rugpjūčio mėnesiais namuose bus apklausti 1500 Lietuvos gyventojų, kurių amžius 16-65 metai.

Dėl didelės šio tyrimo apimties, unikalumo bei sudėtingumo prie šio tarptautinio projekto Lietuvoje dirbs beveik 100 TNS LT darbuotojų, iš kurių didžioji dauguma – apklausos atlikėjai, kurie respondentus lankys namuose. Tyrime pirmą kartą bus naudojama apklausiamųjų atrankos sistema pagal adresą, o ne pagal maršrutą (šis metodas dažniausiai naudojamas atrenkant respondentus). Kadangi pagal tyrimo metu gautus rezultatus bus koreguojamos ir mokymo programos, todėl gyventojai prašomi aktyviai dalyvauti šioje apklausoje. Antrasis tyrimo etapas numatomas 2014 metais, tyrimo rezultatai bus paskelbti 2016 metais.