TNS LT: lietuviai socialiai atsakingą verslą su labdaringa veikla sieja rečiausiai

PASIDALINK

Kontaktai:
TNS LT
t +370 5 210 6600,
f +370 5 210 6601,
M.Valančiaus g. 1A / V.Mykolaičio-Putino g. 10A,
03155 Vilnius
Siųsti žinutę

PRANEŠIMAS SPAUDAI
2012 m. rugsėjo 8 d., Vilnius

 

Absoliuti dauguma, t. y. 90,4 proc., mūsų šalies gyventojų mano, kad socialinė atsakomybė verslui yra svarbi. Lietuviai įsitikinę, kad socialiai atsakingas verslas privalo rūpintis savo darbuotojais, sąžiningai mokėti mokesčius ir laikytis įstatymų. Iš visų įvardintų savybių lietuviai socialiai atsakingą verslą rečiausiai sieja su tiesioginiu labdaros projektų finansavimu. Tai parodė rinkos tyrimų kompanijos TNS LT atliktas tyrimas.

Rūpestį darbuotojais kaip svarbiausią savybę socialiai atsakingoms įmonėms nurodė 96 proc., kuomet sąžiningai mokamus mokesčius ir įstatymų laikymąsi – atitinkamai po 95 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų.

„Tyrimas atskleidė, kad Lietuvos gyventojams įmonės socialinė atsakomybė ir jos etiška veikla yra neatsiejami. Tai rodo, kad visuomenė, kalbant apie šį klausimą, tampa sąmoningesnė. Todėl įmonėms, kurios mano, kad palankų vartotojų požiūrį pavyks išlaikyti tik aukojant stambias sumas ar finansuojant labdaros renginius, reikėtų atsigręžti ir į kitus socialinės atsakomybės aspektus – ypač skaidrią ir etišką kasdienę veiklą“,– teigia Jurgita Račkytė-Vilimė, TNS LT vyresnioji projektų vadovė.

Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento duomenimis, pranešė, kad 2010 m. Lietuvoje buvo gauta 322,7 mln. litų paramos. Iš šios sumos 69 proc. arba 222,7 mln. litų suteikė mūsų šalies, 21,6 proc. arba 69,5 mln. litų – užsienio valstybių įmonės.

Tarp kitų svarbių savybių, kuriomis turėtų pasižymėti socialiai atsakinga įmonė, dauguma apklaustųjų įvardijo tai, kad kompanijos atlygintų žalą, kurią padaro aplinkai ar bendruomenei, taip pat būtų draugiškos aplinkai ir ją tausotų bei kurtų ir siūlytų socialiai atsakingus produktus ir paslaugas (ekologiški gaminiai, produkcija, kuri būtų prieinama ir gaunantiems mažesnes pajamas, gamyba, padedant vietos bendruomenėms ir kt.).

„Tyrimas labai aiškiai parodė, kad kai kurių įmonių vadovų požiūris, jog bendrovė yra socialiai atsakinga, nes teikia labdarą, jau yra pasenęs. Visuomenė mano, kad verslas pirmiausia turi elgtis atsakingai, priešingu atveju nepadės jokios sumos vaikų ar senelių namams. Socialinė atsakomybė versle jau tampa neišvengiama tendencija, ypač Vakarų Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Todėl tik laiko klausimas, kada Lietuvos verslas turės persitvarkyti ir skirti dėmesį ne tik gamybai, finansams bei pardavimams“,– sakė Kęstutis Gečas, viešųjų ryšių agentūros „Viešųjų ryšių technologijos“ vyriausiasis partneris.

Tyrimas parodė, kad kuo vyresnis Lietuvos gyventojas, tuo jam socialinė įmonės atsakomybė yra svarbesnė. Taip pat daugiau dėmesio, vertindami verslo veiklą, socialinei atsakomybei skiria didmiesčių gyventojai, aukštesnįjį bei aukštąjį išsimokslinimą įgiję asmenys.

Tyrimas buvo atliktas 2012 m. rugpjūčio mėnesį, jo metu apklausta 511 Lietuvos gyventojų, kurių amžius nuo 15 iki 74 metų.

TNS LT priklauso tarptautinei tyrimų kompanijai TNS Global, kuri turi sukaupusi daugiau nei 60 metų patirtį rinkos tyrimų ir įžvalgų srityje. TNS atstovybės yra įsikūrusios daugiau nei 80-yje pasaulio šalių Europoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje, Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione, Afrikoje ir Viduriniuose Rytuose.

Daugiau informacijos:
Jurgita Račkytė-Vilimė
Vyresnioji projektų vadovė
TNS LT
Tel.: + 370 5 210 6623
El. paštas: Jurgita.Račkytė@kantar.com