TNS LT: lietuviai nesigaili įstoję į ES

PASIDALINK

Daugiau informacijos:
Rūta Matulaitienė
Politinių ir socialinių tyrimų specialistė
TNS LT
Tel. + 370 5210 6621
El. paštas Rūta.Matulaitienė@kantar.com

PRANEŠIMAS SPAUDAI
2013 m. lapkričio 13 d., Vilnius

 

Praėjus devyneriems metams nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą (ES), dauguma mūsų šalies gyventojų šią narystę laiko naudinga. 2004 m. mūsų šalies gyventojams ES simbolizavo laisvas asmenų judėjimas ir euras. Tačiau šiandien lietuviams bendra valiuta mažiausiai siejasi su ES. Tai parodė didžiausios Lietuvoje rinkos ir žiniasklaidos tyrimų kompanijos TNS LT atliktų „Eurobarometro“ tyrimų apie visuomenės nuomonę ES apžvalga.

„Šiuo metu manančių, kad Lietuvos narystė ES buvo ir yra naudinga yra net 80 proc. Tai didžiausias procentas nuo 1999 m., kuomet tokios nuomonės buvo 43 proc. mūsų šalies gyventojų. Reikia pastebėti, kad manančių priešingai skaičius padidėjo ekonominės krizės laikotarpiu, t.y. 2010-2011 metais. Tačiau nuo 2011 m. iki dabar skeptikų skaičius sumažėjo perpus – nuo 20 iki 10 procentų gyventojų“, – teigė TNS LT politinių ir socialinių tyrimų specialistė Rūta Matulaitienė.

Lietuvai stojant į ES, 72 proc. mūsų šalies gyventojų labiausiai narystę siejo su viena iš keturių kertinių ES vidaus rinkos laisvių – laisvu asmenų judėjimu. 60 proc. lietuvių Europos Sąjunga simbolizavo bendrą valiutą – eurą, 42 proc. – ekonominę gerovę. Šiandien Lietuvos gyventojai vis dar išskiria laisvą judėjimą, kurį su ES sieja 61 proc. gyventojų. Tačiau gerokai sumažėjo gyventojų, kuriems ES simbolizuoja ekonominę šalies gerovę ar eurą, atitinkamai iki 24 proc. ir 11 proc.

Prieš devynerius metus didžiausiomis Lietuvos problemomis buvo įvardinti nedarbas ir nusikalstamumas – taip manė atitinkamai 52 proc. ir 35 proc. Lietuvos gyventojų. Šiandien svarbiausias šalies problemas lietuviai sieja su tokiomis šalies finansinio stabilumo aktualijomis, kaip nedarbu (46 proc.) ir kylančiomis kainomis ir infliacija – jas nurodė 36 proc. mūsų šalies gyventojų. Reikėtų pastebėti, kad bedarbystės įvardinimas viena pagrindinių problemų prieškriziniu laikotarpiu – 2008 m. buvo sumažėjęs iki 14 proc., tačiau šiandien ši problema vėl atrodo aktuali beveik kas antram gyventojui.

Šalia svarbių šalies problemų, įstojus į Europos Sąjungą kinta ir kitų aktualijų suvokimas. Pavyzdžiui, nuo 2004 m. išaugo imigracijos baimė, kuri tuomet atrodė reikšminga vos 2 proc., o šiandien – jau 11 proc. gyventojų. Nusikalstamumas, kuris prieš devynerius metus buvo įvardintas kaip viena didžiausių bėdų (35 proc.), šiandien tarp svarbiausių problemų minimas palyginti nedidelės dalies piliečių (15 proc.).

Šioje apžvalgoje remtasi „Eurobarometro“ tyrimų, atliktų Lietuvoje ir kitose ES šalyse nuo 1999 iki 2013 m. rezultatais ir jų oficialiomis publikacijomis.

Didžiausia Lietuvoje rinkos ir žiniasklaidos tyrimų bendrovė TNS LT priklauso tarptautinei kompanijai TNS. TNS turi sukaupusi daugiau nei 60 metų patirtį rinkos tyrimų ir įžvalgų srityje. Jos atstovybės įsikūrusios daugiau nei 80-yje pasaulio šalių – Europoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje, Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione, Afrikoje ir Viduriniuose Rytuose. Kompanija TNS priklauso vienai didžiausių pasaulyje įžvalgų, informacijos ir konsultacijų grupių „Kantar“.

„Kantar“ pavaldi komunikacijos paslaugų grupei WPP. Vienydama 13 specializuotų kompanijų sugebėjimus ir patirtį, grupė siekia teikti išskirtines ir pokyčiams įkvepiančias įžvalgas tarptautinei verslo bendruomenei ir būti šios srities lyderiu. Grupė veikia 100 šalių ir jungia beveik 29 tūkst. tyrimų ir konsultacijų specialistų. Grupės paslaugomis naudojasi daugiau nei pusė kompanijų, patenkančių į „Fortune“ 500 didžiausių.