TNS LT: lietuviai dėl pažeistų piliečio teisių pirmiausia kreiptųsi į vietinius teismus

PASIDALINK

Kontaktai:
TNS LT
t +370 5 210 6600,
f +370 5 210 6601,
M.Valančiaus g. 1A / V.Mykolaičio-Putino g. 10A,
03155 Vilnius
Siųsti žinutę

PRANEŠIMAS SPAUDAI
2012 m. gegužės 14 d., Vilnius

 

Lietuvos gyventojai, jeigu būtų pažeistos jų kaip Europos Sąjungos piliečių teisės, įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pirmiausia skųstųsi vietiniams teismams. 24 proc. Lietuvos gyventojų skųstųsi vietinei policijai, o tik 14 proc. – atsakingoms ES institucijoms, pavyzdžiui, Europos Komisijai arba Europos Parlamentui. Bendras europiečių pasitikėjimas minėtomis institucijomis yra didesnis – 19 proc. apklaustų ES piliečių su tokiu skundu kreiptųsi būtent į jas. Tai parodė vienos didžiausių Lietuvoje rinkos ir žiniasklaidos tyrimų kompanijos TNS LT atliktas „Flash Eurobarometro“ tyrimas.

Daugiau nei trečdalis (36 proc.) Lietuvos gyventojų teigia niekada negirdėję apie Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Didžioji dalis (57 proc.) apklaustųjų sakė girdėję apie šį dokumentą, tačiau nieko tikslaus negalėjo pasakyti. Tik 7 proc. gyventojų ne tik buvo girdėję, bet ir žinojo, kas tai konkrečiai yra. Į klausimą apie konkrečias chartijos taikymo sritis teisingai atsakė tik kas dešimtas lietuvis.

„Anksčiau atlikti „Eurobarometro“ tyrimai rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų jaučiasi tik lietuviais arba visų pirma lietuviais, o tuomet – europiečiais. Šiuo atveju stipresnis tapatinimasis su savo šalimi užgožia net visuomenės nuomonės apklausose nuolat išreiškiamą nepasitikėjimą Lietuvos teismais. Tai rodo, kad Europos Sąjunga mūsų šalies žmonėms vis dar atrodo tolima, sudėtinga organizacija, todėl gali būti, kad ginti savo teises vietiniuose teismuose atrodo tiesiog paprasčiau“, – teigia Rūta Vitanauskaitė, TNS LT politinių ir socialinių tyrimų specialistė.

Apie Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją daugiausiai žino ispanai – tai teigia kas penktas apklaustasis šioje šalyje. Tuo metu labiausiai šioje srityje atsilieka prancūzai – vos 3 proc. jų žinojo, kokia šios chartijos esmė.

Europos Sąjungos gyventojai žymiai labiau negu lietuviai pasitiki „ombudsmeno“ (nepriklausomas asmuo, kuris tiria skundus dėl netinkamo viešojo administravimo, žmogaus teisių pažeidimų) arba kitomis vietinėmis nepriklausomomis institucijomis. Kas penktas ES pilietis, pažeidus jo teises, skųstųsi būtent joms. Labiausiai šiomis institucijomis pasitikima kaimyninėje Lenkijoje. 69 proc. apklaustųjų šioje šalyje teigė, kad su tokiais skundais kreiptųsi į ombudsmeną arba kitą nepriklausomą instituciją, kuomet mūsų šalyje taip elgtųsi tik 7 proc. gyventojų.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pirmą kartą ES istorijoje viename tekste aprašomos visos pilietinės, politinės, ekonominės ir socialinės ES piliečių bei visų sąjungos teritorijoje gyvenančių asmenų teisės. Ši chartija apima tokias teises kaip orumas, laisvės, lygybė, solidarumas, pilietinės teisės, teisingumas. Ja siekiama apginti pagrindines asmens teises Europos Sąjungos institucijų ir valstybių narių aktų, priimamų taikant sąjungos sutartis, ribose.

Visuomenės nuomonės „Flash Eurobarometro“ tyrimas vykdomas Europos Komisijos ir Europos Parlamento iniciatyva. Tai tyrimas, kuriuo remiantis priimami politiniai sprendimai. „Flash Eurobarometro“ tyrimo metu 27-iose Europos Sąjungos šalyse apklausta 26,3 tūkst. gyventojų, Lietuvoje – 1006 asmenys. Apklausa buvo vykdoma 2012 m. sausio mėnesį.

TNS LT priklauso tarptautinei tyrimų kompanijai TNS Global, kuri turi sukaupusi daugiau nei 60 metų patirtį rinkos tyrimų ir įžvalgų srityje. TNS atstovybės yra įsikūrusios daugiau nei 80-yje pasaulio šalių Europoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje, Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione, Afrikoje ir Viduriniuose Rytuose.

Daugiau informacijos:
Rūta Vitanauskaitė
Politinių ir socialinių tyrimų specialistė
TNS LT
Tel. + 370 5 210 6600
El. paštas: Rūta.Vitanauskaitė@kantar.com