TNS LT: daugiau nei pusė lietuvių dar kartą įsidarbintų savo įmonėje

PASIDALINK

Daugiau informacijos:
Edita Palskė
Vyr. projektų vadovė
TNS LT
Tel.: +370 6500 6616
Edita.Palske@kantar.com 

PRANEŠIMAS SPAUDAI           
2014 m. lapkričio 24 d., Vilnius

Lietuvoje tik apie trečdalį darbuotojų (28 proc.) jaučiasi visiškai patenkinti savo darbu, tačiau net 62 proc. lietuvių pakartotinai įsidarbintų toje pačioje įmonėje, kurioje dirba. Dar apie pusė darbuotojų (55 proc.) teigia, kad savo darbdavį tikrai rekomenduotų draugams. Tai parodė rinkos tyrimų bendrovės TNS LT vykdomas šalies darbuotojų lojalumo indekso tyrimas. 

„Didžioji gyventojų dalis yra nepatenkinti savo darbu ne dėl jo pobūdžio, bet dėl atlyginimo. Būtent todėl nemažai gyventojų pakartotinai įsidarbintų savo įmonėje ir ją rekomenduotų, nors ir nejaučia meilės savo darbui. Tai susiję daugiau su materialiniu saugumu nei su emociniu pasitenkinimu“, – teigia TNS LT tyrimų ekspertė Edita Palskė. 

Visiškai nepatenkinti savo darboviete jaučiasi apie 13 proc. apklaustųjų, pakartotinai joje nesidarbintų apie penktadalį. Beveik ketvirtadalis (24 proc.) teigia, jog nerekomenduotų savo darbdavio kitiems.

Daugiausiai patenkintų savo pragyvenimo šaltiniu yra tarp jauniausių respondentų iki 30 m. 44 proc. iš jų teigė esantys visiškai patenkinti savo darbu. Tarp šios kategorijos žmonių yra ir daugiausiai tų, kurie rekomenduotų savo darbdavį kitiems (69 proc.) bei įsidarbintų toje pačioje vietoje dar kartą (73 proc.). Daugiausiai nepatenkintų darbuotojų yra tarp 40-49 m. amžiaus grupės – 15 proc.

Pasak psichologo Olego Lapino,  Vakarų Europoje yra įprasta, kad daugiau nei 50 proc. nemėgsta savo darbo. Retai pasitaiko, kad žmogus gauna darbą, kurio metu gali save visiškai realizuoti.

„Žmonės bijo keisti darbovietę, nes nežino, kaip bus kitoje vietoje ir išvis ar kitą darbą ras. Niekas šiais laikais darbuotojų nelaukia išskėstomis rankomis. Reikia visada suprasti, kad darbas ir savęs realizacija yra skirtingi dalykai ir tik retu atveju jie sutampa“, – teigia O. Lapinas. 

Iš duomenų taip pat matyti tendencija, kad kuo aukštesnes pareigas užima darbuotojas, tuo didesnis jo pasitenkinimas atliekamu darbu. Tarp aukščiausios kvalifikacijos specialistų beveik kas antras (47 proc.) yra visiškai patenkintas savo darbu. Palyginimui, tarp darbininkų patenkintų yra tik 17 proc., o visiškai nepatenkintų 25 proc. 
 
Darbuotojų lojalumo indeksas skaičiuojamas pagal TNS kompanijos sukurtą TRI*M metodiką. Šis tyrimas atliktas 2014 m. vasario-kovo mėnesį. Jo metu apklausta 454 dirbančių Lietuvos gyventojų nuo 18 metų. Tyrimo tikslas – sužinoti, kaip pakito darbuotojų lojalumo lygis ir jų padėtis darbo aplinkoje per pastaruosius septynerius metus.

Didžiausia Lietuvoje rinkos ir žiniasklaidos tyrimų bendrovė TNS LT priklauso tarptautinei kompanijai TNS. TNS turi sukaupusi daugiau nei 60 metų patirtį rinkos tyrimų ir įžvalgų srityje. Jos atstovybės įsikūrusios daugiau nei 80-yje pasaulio šalių – Europoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje, Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione, Afrikoje ir Viduriniuose Rytuose. Kompanija TNS priklauso vienai didžiausių pasaulyje įžvalgų, informacijos ir konsultacijų grupių „Kantar“.

„Kantar“ grupė, vienydama 13 specializuotų kompanijų sugebėjimus ir patirtį, teikia išskirtines ir pokyčiams įkvepiančias įžvalgas tarptautinei verslo bendruomenei bei siekia būti šios srities lyderiu. Grupė veikia 100 šalių ir jungia beveik 29 tūkst. tyrimų ir konsultacijų specialistų. Grupės paslaugomis naudojasi daugiau nei pusė kompanijų, patenkančių į „Fortune“ 500 didžiausių bendrovių sąrašą.