Lietuvoje pradėtas suaugusiųjų skaitymo, skaičiavimo ir kitų įgūdžių tyrimas

PASIDALINK

Daugiau informacijos:
Agnė Ambrazevičienė
Vyr. projektų vadovė
TNS LT
Tel. + 370 5 210 66 01
El. paštas Agnė.Ambrazevičienė@kantar.com

PRANEŠIMAS SPAUDAI
2013 m. liepos 2 d., Vilnius

 

Liepos 1 d. Lietuvoje startavo pirmą kartą atliekamas suaugusių gyventojų įgūdžių tyrimas, kuris padės nustatyti švietimo sistemos trūkumus bei leis koreguoti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas. Taip pat tyrimo rezultatai padės nustatyti esamą pilnamečių gyventojų kvalifikaciją bei sudarys sąlygas prognozuoti, kokių įgūdžių trūksta darbuotojams įvairiuose sektoriuose.

Šis tyrimas vykdomas 33-ose valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje. Tarptautiniu mastu tyrimą organizuoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO). Tyrimą Lietuvoje koordinuoja Ugdymo plėtotės centras prie Švietimo ir mokslo ministerijos, finansiškai remiant Europos socialiniam fondui.

Tyrimo metu bus matuojamas suaugusio žmogaus gebėjimų lygis tokiose srityse, kaip skaitymas, skaičiavimas, problemų sprendimas pasitelkiant technologijas ir kt. Apklausos klausimynas sudarytas taip, kad leistų nustatyti, kurie iš įgūdžių respondentų yra naudojami reguliariai namuose arba darbe, kaip jie įgyti bei kokia dalis apskritai Lietuvoje gyvenančių suaugusių žmonių pasižymi jais.

Dalis gyventojų bus prašomi atsakyti į klausimus naudojant kompiuterį, kitiems – klausimai bus pateikiami popierinės anketos forma. Įgūdžiai naudotis kompiuteriu bus matuojami vien tik pasitelkiant kompiuterį.

Pirmą kartą Lietuvoje atskiram tyrimui yra pasitelkiami kompiuteriai su didesnės įstrižainės ekranu, kurie leis apklausiamajam aiškiai matyti didelio formato ir aukštos raiškos vaizdus. Be to, apklausoms naudojama specifinė programinė įranga, kuri sukurta išskirtinai EBPO organizuojamai apklausai. Ji yra standartizuota visose 33-ose tyrime dalyvaujančiose šalyse.

Per pirmąjį tyrimo etapą, vyksiantį 2013 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais namuose bus apklausti 1500 Lietuvos gyventojų, kurių amžius 16-65 metai.

Dėl didelės šio tyrimo apimties, unikalumo bei sudėtingumo prie šio tarptautinio projekto Lietuvoje dirbs beveik 100 TNS LT darbuotojų, iš kurių didžioji dauguma – apklausos atlikėjai, kurie respondentus lankys namuose. Tyrime pirmą kartą bus naudojama apklausiamųjų atrankos sistema pagal adresą, o ne pagal maršrutą (šis metodas dažniausiai naudojamas atrenkant respondentus). Kadangi pagal tyrimo metu gautus rezultatus bus koreguojamos ir mokymo programos, todėl gyventojai prašomi aktyviai dalyvauti šioje apklausoje. Antrasis tyrimo etapas numatomas 2014 metais, tyrimo rezultatai bus paskelbti 2016 metais.