Kantar TNS: populiariausių 2018 m. spaudos leidinių penketukai

PASIDALINK

Daugiau informacijos:
Sigita Berenė
Media departamentas
TNS LT
Tel. + 370 5 210 6657
El. paštas Sigita.Berenė@kantar.com

5 populiariausi Lietuvos dienraščiai (leidžiami nuo 4 iki 6 kartų per savaitę)

 

Nr. Leidinio pavadinimas Vidutinė skaitytojų auditorija % Vidutinė skaitytojų auditorija tūkst. Bendra skaitytojų auditorija % Bendra skaitytojų auditorija tūkst.
1. Lietuvos rytas 8,8 188,8 18,8 405,1
2. Vakaro žinios 6,5 138,9 12,5 268,9
3. Kauno diena 1,9 41,1 3,7 79,3
4. Šiaulių kraštas 1,7 36,7 3,2 68,5
5. Vakarų ekspresas 1,4 30 2,7 57,5

 

5 populiariausi Lietuvos savaitraštiniai leidiniai (leidžiami nuo 1 iki 3 kartų per savaitę)

 

Nr. Leidinio pavadinimas Vidutinė skaitytojų auditorija % Vidutinė skaitytojų auditorija tūkst. Bendra skaitytojų auditorija % Bendra skaitytojų auditorija tūkst.
1. Savaitė 24,8 533,8 34 731,7
2. Žmonės 9,5 204,2 17,2 370,2
3. Prie kavos 5,8 125,3 11,9 255,1
4. Ji 4,1 88 8,7 186,1
5. Ekspress nedelia 4,1 87,3 5,4 116,5

 

5 populiariausi Lietuvos mėnesiniai leidiniai be kryžiažodinių leidinių (leidžiami nuo 1 iki 2 kartų per mėnesį)

 

Nr. Leidinio pavadinimas Vidutinė skaitytojų auditorija % Vidutinė skaitytojų auditorija tūkst. Bendra skaitytojų auditorija % Bendra skaitytojų auditorija tūkst.
1. Savaitė. Namie ir sode 4,1 87,9 7,9 169,3
2. Moters savaitė 2,6 55,8 6 128,3
3. Iliustruotas mokslas 2,6 55,2 5,5 117,8
4. Sodo spalvos 2,4 51,9 4,9 105
5. Mano namai 2,4 51,6 5,8 125,4

 

5 populiariausi Lietuvos dvimėnesiniai-ketvirtiniai leidiniai (leidžiami nuo 1 karto į du mėnesius ir rečiau)

 

Nr. Leidinio pavadinimas Vidutinė skaitytojų auditorija % Vidutinė skaitytojų auditorija tūkst. Bendra skaitytojų auditorija % Bendra skaitytojų auditorija tūkst.
1. Panelė 2,9 62 6,1 131,3
2. Beatos virtuvė 2,4 51 4,8 103,6
3. Sveikata 1,7 37,1 3,3 71,6
4. Happy 365 1,3 27,8 2 42,4
5. Psichologija Tau 1,3 27 2,7 57,3

 

5 populiariausi Lietuvos kryžiažodiniai mėnesiniai leidiniai (leidžiami nuo 1 iki 2 kartų per mėnesį)

 

Nr. Leidinio pavadinimas Vidutinė skaitytojų auditorija % Vidutinė skaitytojų auditorija tūkst. Bendra skaitytojų auditorija % Bendra skaitytojų auditorija tūkst.
1. OHO 3,6 76,9 7,5 161,4
2. OHO Lengvi panoraminiai kryžiažodžiai 2,8 59,3 5,7 122,6
3. OHO Litas 2,6 57 4,9 105
4. Super panoraminiai kryžiažodžiai 2,4 52 4,7 101,2
5. OHO žodžių ir skaičių išbraukymai 2,2 48,3 3,9 84,7

 

Kantar TNS
Skaitytojų auditorijos tyrimas
Rezultatai gauti tiesioginio interviu metodu respondento namuose, naudojant TAPI (Tablet Assisted Personal Interview) apklausos metodą arba respondentams pildant savarankiškai ir savanoriškai apklausą internetu - CAWI (Computer-assisted web interviewing). Gauti rezultatai yra sveriami taip, kad apklaustoji visuma tiksliai atitiktų visos Lietuvos gyventojų proporcijas pagal lytį, amžių, tautybę, išsimokslinimą bei gyvenamąją vietą. Proporcijos tarp TAPI ir CAWI metodais surinktų respondentų paskirstomos atsižvelgiant į atitinkamų amžiaus grupių interneto naudojimą, jungimosi prie interneto dažnį, bei tam tikrų tikslinių grupių pasiekiamumą.

 

Skaitytojų auditorijos tyrimui renkami duomenys ne apie visus Lietuvoje leidžiamus leidinius.
Periodas: 2018.02.05 - 2018.04.09.
Tyrime dalyvavo 1647 pastovūs 15-74 metų amžiaus Lietuvos gyventojai. Statistinė tyrimo duomenų paklaida neviršija 2,5 proc.

 

Sąvokos:
Vidutinė skaitytojų auditorija – procentas arba skaičius žmonių skaičiusių arba varčiusių vidutiniškai vieną leidinio numerį per tam tikrą periodą.
Bendra skaitytojų auditorija– procentas arba skaičius žmonių skaičiusių arba varčiusių bent vieną leidinio numerį per tam tikrą periodą.