Interneto naudotojų tyrimas 2013 m. vasara

PASIDALINK

   Daugiau informacijos:
   Darius Rinkūnas
   Projektų vadovas
   Media departamentas
   TNS LT
   Tel. +370 650 06611
   El. paštas Darius.Rinkūnas@kantar.com

Tyrimas: Kompiuterių ir interneto naudotojų tyrimas
Tyrimo periodas: nuo 2013-05-28 iki 2013-08-26
Apklaustųjų skaičius: 1 584
Generalinė visuma: 2 302 470

 

INTERNETO PASIEKIMAS PROC., 2013 VASARA, n=1584

 

INTERNETO NAUDOJIMAS AMŽIAUS GRUPĖSE, 2013 VASARA

 

INTERNETO NAUDOJIMAS VIETOVĖSE PAGAL GYVENTOJŲ SKAIČIŲ, 2013 VASARA

 

TNS LT
Duomenys gauti tiesioginio interviu metodu respondento namuose, naudojant CAPI apklausos metodą.
Tyrime dalyvavo 1584 pastovūs 15-74 metų amžiaus Lietuvos gyventojai. Statistinė tyrimo duomenų paklaida neviršija 2%.