Interneto naudotojų tyrimas 2013 m. ruduo

PASIDALINK

Daugiau informacijos:
Darius Rinkūnas
Projektų vadovas
Media departamentas
TNS LT
Tel. +370 650 06611
El. paštas Darius.Rinkūnas@kantar.com

Tyrimas: Kompiuterių ir interneto naudotojų tyrimas
Tyrimo periodas: nuo 2013-09-02 iki 2013-11-17
Apklaustųjų skaičius: 1 577
Generalinė visuma: 2 302 470

 

INTERNETO PASIEKIMAS PROC., 2013 RUDUO, n=1577

 

INTERNETO NAUDOJIMAS AMŽIAUS GRUPĖSE, 2013 RUDUO

 

INTERNETO NAUDOJIMAS VIETOVĖSE PAGAL GYVENTOJŲ SKAIČIŲ, 2013 RUDUO

 

TNS LT
Duomenys gauti tiesioginio interviu metodu respondento namuose, naudojant CAPI apklausos metodą.
Tyrime dalyvavo 1577 pastovūs 15-74 metų amžiaus Lietuvos gyventojai. Statistinė tyrimo duomenų paklaida neviršija 2%.