Interneto naudotojų tyrimas 2012 m. žiema

PASIDALINK

Kontaktai:
Inga Bitinaitė
TNS LT,
M.Valančiaus g. 1A / V.Mykolaičio-Putino g. 10A,
03155 Vilnius
Siųsti žinutę

Tyrimas: Kompiuterių ir interneto naudotojų tyrimas
Tyrimo periodas: nuo 2011-11-28 iki 2012-02-26
Apklaustųjų skaičius: 1 672
Generalinė visuma: 2 516 420

 

Interneto pasiekimas proc., 2012 žiema, N=1672

 

Interneto naudojimas amžiaus grupėse, %

 

Interneto naudojimas vietovėse pagal gyventojų skaičių, %

 

Rezultatai gauti tiesioginio interviu metodu respondento namuose, naudojant CAPI apklausos metodą.
Periodas: 2011.11.28. - 2012.02.26.
Tyrime dalyvavo 1672 pastovūs 15-74 metų amžiaus Lietuvos gyventojai. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas proporcingas gyventojų skaičiui šalies regionuose. Statistinė tyrimo duomenų paklaida neviršija 2 proc.