Interneto naudotojų tyrimas 2014 m. pavasaris

PASIDALINK

Daugiau informacijos:
Darius Rinkūnas
Projektų vadovas
Media departamentas
TNS LT
Tel. +370 5 210 6656
El. paštas Darius.Rinkūnas@kantar.com

Tyrimas: Kompiuterių ir interneto naudotojų tyrimas
Tyrimo periodas: nuo 2014-02-03 iki 2014-04-20
Apklaustųjų skaičius: 1 898
Generalinė visuma: 2 302 470

 

INTERNETO PASIEKIMAS PROC., 2014 PAVASARIS, n=1898

 

INTERNETO NAUDOJIMAS AMŽIAUS GRUPĖSE, 2014 PAVASARIS

 

INTERNETO NAUDOJIMAS VIETOVĖSE PAGAL GYVENTOJŲ SKAIČIŲ, 2014 PAVASARIS

 

TNS LT
Duomenys gauti tiesioginio interviu metodu respondento namuose, naudojant CAPI apklausos metodą.
Tyrimo metu buvo apklausti 1898 respondentai. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas proporcingas gyventojų skaičiui šalies regionuose. Statistinė tyrimo duomenų paklaida neviršija 2%.