Fizinio aktyvumo užsiėmimai Masčio ežere

Šaltinis: Telšių žinios
Publikavimo data: 2021-12-03, penktadienis
Puslapis: 4
Plotas: 228 kv. cm
Tiražas: 4175
Regionas: Telšiai
Autorius: Valerija SUNGAILIENĖ