Vaikai, praleiskime vasarą prasmingai!

Šaltinis: Utenos diena
Publikavimo data: 2022-06-14, antradienis
Puslapis: 5
Plotas: 440 kv. cm
Tiražas: 3300
Regionas: Utena

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos fondas

           Vaikai, praleiskime vasarą prasmingai! Utenoje sporto ir sveikatingumo veiklas bendruo- menei vykdantis sporto ir sveikatingumo centras RL GYM startuoja su projekto „Fitness in English - sportuoju, mokausi, galiu!“ įgyvendinimu. Sporto rė- mimo fondo lėšomis finansuojamas projektas skir- tas vaikų viso gyvenimo fizinio aktyvumo įpročiams diegti, kartu lavinant ir anglų kalbos žinias. RL GYM Utenoje vykdo spor- to klubų veiklą, daug dėmesio skiria bendruomenės fizinio ak- tyvumo skatinimui, bendradar- biaudamas su įvairiomis Utenos rajone veikiančiomis organiza- cijomis vykdo renginius ir se- minarus sveikos gyvensenos temomis, organizuoja individu- alias ir grupines treniruotes ir kt. Numatytos įgyvendinti pro- jekto „Fitness in English - spor- tuoju, mokausi, galiu!“ veiklos - vaikų dienos sporto stovyklų organizavimas šių metų vasa- ir rudenį, 2023 m. vasarą, in- formaciniai seminarai Utenos r. mokyklose. viso projekto įgy- vendinimo metu numatyta, jog stovyklose dalyvaus 225 vai- kai, tarp - ir turintys mažiau galimybių. Siekiant paįvairinti stovyklų turinį, numatyta stovyklos veiklų integracija su anglų kalba. Taip vaikai ne tik aktyviai leis laiką, išbandys įvairias fizinio aktyvu- mo treniruotes, sportinius ko- Vasarą praleisime prasmingai! Kviesime vaikus į naujų galimybių pasaulį - ANGLŲ KALBOS įgūdžių lavinimo ir FIZINIO aktyvumo dienos stovyklas. Kartu su patyrusiais mokytojais vaikai mokysis praktinės kal- bos: kalbėsime angliškai, padėsime vaikams įgyti socialinių įgū- džių, žaisime kalbos žaidimus, smagiai leisime laiką fizinio aktyvu- mo aplinkoje su VVORLD JUMPING sportiniais batutais, vandens žaidynėmis, PUTŲ PATRANKOS SHOVVTIME. Vyks švietėjiška veikla apie sveiką mitybą ir fizinio aktyvumo naudą. Naujų žinių atradimai per aktyvų laisvalaikį - tai tobulos ir pras- mingos atostogos! Pirmoji sporto stovyklos pamaina prasidės jau birželio 20 d. mandinius žaidimus, bet ir la- vins savo anglų kalbos įgūdžius. Tyrimai rodo, kad kalbų moky- masis bendrai stiprina kognity- vinius (pažinimo) gebėjimus, la- vina atmintį, mąstymą, didina koncentraciją ir gebėjimą atlikti kelias užduotis vienu metu. ProjektasNr. SRF-FAV-2022-1-0416 „Fitness in English - sportuoju, mokau- si, galiu!“, įgyvendinamas asociacips „Erelgymas“, bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšo- mis, administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Asociacijos „Erelgymas“ inf. „Fitness in English - sportuoju, mokausi, galiu!“ Vasarą praleisime prasmingai! Kviesime vaikus į naujų galimybių pasaulį - ANGLŲ KALBOS įgūdžių lavinimo ir FIZINIO aktyvumo dienos stovyklas. Kartu su patyrusiais mokytojais vaikai mokysis praktinės kal- bos: kalbėsime angliškai, padėsime vaikams įgyti socialinių įgū- džių, žaisime kalbos žaidimus, smagiai leisime laiką fizinio aktyvu- mo aplinkoje su VVORLD JUMPING sportiniais batutais, vandens žaidynėmis, PUTŲ PATRANKOS SHOVVTIME. Vyks švietėjiška veikla apie sveiką mitybą ir fizinio aktyvumo naudą. Naujų žinių atradimai per aktyvų laisvalaikį - tai tobulos ir pras- mingos atostogos! Pirmoji sporto stovyklos pamaina prasidės jau birželio 20 d.