Sporto projektas - galimybė suburti šeimas

Šaltinis: Kėdainių mugė
Publikavimo data: 2022-06-07, antradienis
Puslapis: 7
Plotas: 441 kv. cm
Tiražas: 2100
Regionas: Kaunas

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

         Sporto projektas - galimybė suburti šeimas 2021 m. lopšelis-darželis „Vaikystė" dalyvavo Sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkurse. Pateikėme paraišką sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, projektui „SveikUOLIAI Vaikystės mieste" vykdyti. Projekto įgy- vendinimo laikotarpis 2021-09-01 - 2023-12-31. Pro- jekto metu įsipareigojome organizuoti įvairias fizinio aktyvumo veiklas. Viena sumanytų veiklų - renginių ciklas „Aktyvusis šeštadienis". Renginių ciklą „Aktyvusis šeštadienis“ pradėjome pasku- tinį mėnesio penktadienį žiemos švente „Sniego diena“. Šventė buvo skirta priešmokyklinio amžiaus grupių vaikams. Vaikai žaidė ledo ritulį, o pertraukėlių metu gėrė pačių paruoštą žolelių arbatą su medumi. Vasario mėnesį vyko sporto šventė „Atsisveikinimas su žie- ma“. Vaikams didžiulį džiaugsmą suteikė buvęs Kėdainių krepšinio komandos „Nevėžis“ žaidėjas, šiuo metu dirbantis Kėdainių sporto centre, vaikų krepšinio treneris Gediminas Butkus. Tre- neris vaikams pravedė aktyvią mankštą, mokė žingsnelių. Kovo mėnesio sporto renginio tema buvo „Sporto mugė“. Vai- kus su žolės rieduliu supažindino buvusi žolės riedulininkė Gitana Jurgelevičienė, atstovavusi Lie- tuvai žolės riedulio rinktinėse. Mokytoja pademonstravo vai- kams, kaip taisyklingai laikyti lazdą, kokius pratimus galima atlikti su riedulio lazda. Balandžio mėnesį savo dar- želio salėje organizavome spal- votą sporto renginį „Šok ir nesustok”. Renginyje dalyvavo viešnia, LSU Kėdainių „Aušros" progimnazijos fizinio ugdymo mokytoja Jolita Gvergždienė. Mokytoja šventės pradžioje mokė vaikus šokio žingsnelių, vėliau vyko vaikų ir mokytojų pasirodymai. Sporto projekto „SveikUO- LIAI Vaikystės mieste“ renginių ciklą „Aktyvusis šeštadienis“ užbaigėme gegužės 21 d., šeš- tadienį. dieną į mūsų lopše- lį-darželį rinkosi vaikai, tėve- liai ir mokytojai - vyko šeimų sporto šventė. Šventę pradėjome pažintimi su rutulio stūmimu, ieties metimu bei disko metimu, kuriuos pademonstravo 2021 m. Lietuvos vaikų čempionato nugalėtoja rutulio stūmimo rung- tyje Urtė Sungailaitė ir Austėja Sungailaitė - Lietuvos rinktinės narė, 2021 m. Lietuvos jaunimo čempionato nugalėtoja rutulio stūmimo rungtyje. Sportininkės į mūsų darželį atvyko kartu su Kėdainių sporto centro lengvo- sios atletikos trenere Rasa Saka- lauskiene. Po pristatymo vyko orientacinės varžybos „Ieškok - surask - džiaukis". Kiekvie- na šeima gavo po „Vaikystės“ miesto žemėlapį ir kaip tikrose orientacinėse varžybose turėjo surasti atitinkamus taškus, o juos suradę turėjo atlikti po užduotį. Lopšelio-darželio „Vaikys- tė“ bendruomenė džiaugiasi galimybe įgyvendinti sporto projektą N r. SRF- S I Į -202 1 - 1 - 1 1 15 „SveikUOLIAI Vai- kystės mieste". Pro- jekto metu įsigijome daug sportinio inven- toriaus ir dalyvavome turiningose veiklose. Turime puikią ga- limybę organizuo- ti įdomias sportines veiklas savo vaikams ir darželyje suburti šeimas. Pa va duo tąja ugdym u i Alma Sungailienė. Ikimokyklinio ugdy- mo mokytoja Ligita Kuzmenkovaitė-Grigė SPORTO RĖMIMO FONDAS SPORTO RĖMIMO FONDAS Lopšelio-darželio Vaikystė" bendruomenė džiaugiasi gali- mybe įgyvendinti sporto projektą. Vyko šeimų sporto šventė.