Arenoje sportavo patys mažiausieji

Šaltinis: Rinkos aikštė
Publikavimo data: 2022-06-03, penktadienis
Puslapis: 4
Plotas: 386 kv. cm
Tiražas: 3403
Regionas: Kaunas
Autorius: Džestina BORODINAITĖ

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos fondas

       Arenoje sportavo patys mažiausieji Džestina BORODINAITĖ Kėdainių arenoje praūžė lopšelio-darželio „Purie- na" organizuota tradicinė Šeimų sporto šventė, subū- rusi visą ugdymo įstaigos bendruomenę: vaikus, tėvelius ir pedagogus, sma- giai praleisti laiką kartu ir išbandyti jėgas sportinėse rungtyse. Pagrindinis tikslas - bendrystė Pramogų, gerų emocijų ir šurmulio arenoje tikrai netrūko. Visi sporto šventės dalyviai akty- viai sportavo, rungtyniavo tarpu- savyje, žaidė įvairius judrius žai- dimus, šoko, skandavo, dainavo o, svarbiausia, džiaugėsi bendiyste. „Puikios emocijos, vaikų džiaugsmas, šypsenos sukūrė to- bulą atmosferą ir dovanojo gerą laiką ne tik vaikams, bet ir tėve- liams, auklėtojoms ir šventės sve- čiams. Toks ir buvo mūsų pagrin- dinis tikslas - tėvelių, vaikučių ir pedagogų tarpusavio bendrystė, laikas kartu su šeima“, - pabrėžė viena renginio organizatorių lop- šelio-darželio mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo pro- gramą, Aldona Mikolajūnienė. Pralaimėjusių nebuvo Sporto šventei pasibaigus, pralaimė- jusių nebuvo - nugalėjo draugystė. Kie- kvienos grupės vaikai buvo apdovanoti medaliais ir taurėmis. Sveikino ir dėkojo Renginio metu sveikinimo žodį tarė Kėdainių rajono savivaldybės meras Va- lentinas Tamulis, mero pavaduotojas Pau- lius Aukštikalnis, susirinkusiuosius taip pat sveikino lopšelio-darželio „Puriena“ direktorė Aušra Nesterovienė. „Džiugu, kad šventė sulaukė tokio didelio vaikų ir tėvelių susidomėjimo, džiaugsmo ir azarto. Dėkojame visiems šauniems ir spor- tiškiems lopšelio-darželio bendruomenės nariams, kurie neabejingi sportui, kuriems rūpi sveikata ir buvimas kartu. Tvirtai tikime, kad tėvelių įsitrauki- mas į fizinio aktyvumo veiklas taps puikiu pavyzdžiu vaikams, o Kėdainių arenoje organizuotos veiklos paskatins mažuosius domėtis neįprastomis erdvėmis, tapti šių erdvių busimaisiais nugalėtojais“, - į ren- ginį susmilkusiems sakė A. Nesterovienė. Seimų sporto šventė surengta pagal projekto „Sveikata - raktas į sėkmingą ugdymą! si)“ numatytas veiklas. Projektas dalies finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas.