Įgyvendintas sporto projektas

Šaltinis: Šiaurės rytai
Publikavimo data: 2022-05-17, antradienis
Puslapis: 3
Plotas: 71 kv. cm
Tiražas: 3840
Regionas: Panevėžys

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos fondas

       Įgyvendintas sporto projektas Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras įgyvendino projektą Nr. SRF-SRO-2020-1-0031 „Sporto renginių organi- zavimas Biržų rajone“ bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto tikslas - skatinti Biržų rajono bendruomenę akty- viai leisti laisvalaikį, dalyvaujant įvairiose sportinėse veiklose ir varžybose. Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuoti šie renginiai: šachmatų žaibo turnyrai ir šachmatų žiemos mara- tonas, Vasaros sporto šventė, Biržų rajono krepšinio pirmeny- bės ir Žiemos sporto šventė. Renginiuose dalyvavo beveik 700 įvairaus amžiaus Biržų rajono bendruomenės narių. Įsigytas ilgalaikis turtas - palapinė renginiams ir skaitme- ninis fotoaparatas. IUŽS Nr 3270 . 3I