Krepšinio šventė rajono darželinukams

Šaltinis: Santaka
Publikavimo data: 2022-04-26, antradienis
Puslapis: 4
Plotas: 385 kv. cm
Tiražas: 3769
Regionas: Marijampolė
Autorius: Simona SIMANAVIČIENĖ

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos fondas

       Krepšinio šventė rajono darželinukams Simona SIMANAVIČIENĖ Sekmadienį į Vilkaviškio sporto ir pramogų centrų keliavo patys mažiausi rajono gyventojai. Pir- kartų mieste organizuotame „Suvalkijos darželinukų krepši- nio čempionate 2022“ dalyvavo apie 80 vaikų. Į sporto renginį juos sukvietė šventės organi- zatorė - Nacionalinė krepšinio akademija (NKA). Vyko estafetės Krepšinio čempionate dalyvavo dar- želinukai įvairių regiono ugdymo įstai- gų: Vilkaviškio vaikų lopšelių-darželių „Eglutė“ bei „Buratinas“, taip pat svečiai Marijampolės vaikų lopšelių-darželių „Šaltinėlis“ ir „Šypsenėlė“. Trejus metus toks mažųjų krepšinio čempionatas vykda- vo Marijampolėje. Vilkaviškyje pastačius sporto kompleksą planuojama, kad šis ren- ginys bus organizuojamas pas mus. „Nacionalinėje krepšinio akademijoje ugdoma 130 ikimokyklinio amžiaus vai- kų, tačiau į čempionatą buvo kviečiami vi- si darželinukai, ne tik lankantieji treniruo- tes. Tikėjomės, kad atvyks daugiau, tačiau tądien Vilkaviškyje buvo gausu renginių. Manau, vaikams patiko. Šventė praskaidri- no niūrią lietingą dieną, tikiuosi, daugelis į namus grįžo su šypsena“, - kalbėjo NKA treneris Justas Bagurskis. Mažieji sportininkai, vadovaujami tre- nerių J. Bagurskio, Šarūno Ajausko bei J krepšinio šventę gausiai susirinkę mažieji džiaugėsi pramogomis, diplomais ir Ledais. NKA auklėtinių savanorių Tomo Čiuplio ir Nojaus Galinsko, varžėsi keturiose esta- fetėse. Vaikai varė kamuolį, mėtė į krepšį, atliko kitas užduotis. kiekvienos amžiaus grupės du ge- riausi metikai pateko į pusfinalį. Paskui fi- nale vaikai varžėsi dėl taikliausio Suvalki- jos darželinuko titulo. Geriausiai pasirodė ir pergalę pelnė Vilkaviškio „Eglutės“ vai- lopšelio-darželio auklėtinė Urtė Šama- tauskaitė. Taikli mergaitė nosį nušluostė net ir krepšinio treniruotes lankantiems varžovams. Cirko pasirodymas Mažiesiems renginio dalyviams bei juos atlydėjusiems tėveliams neteko nuo- bodžiauti ir per pertraukėles. Tarp esta- fečių vaikai stebėjo Šakių cirko pasirody- mus. Įspūdingi žonglierių, gimnasčių ir vienaračiu balansavusio artisto pasirody- mai džiugino profesionalumu. Pakilti žiūrovų kėdžių buvo kviečia- mi ir darželinukų tėveliai, kurie varžėsi metimo konkurse. Visi užduotis atlikę suaugusieji buvo apdovanoti NKA gertu- vėmis, o čempionate dalyvavę vaikai - dip- lomais ir skanių „Art Glacio“ ledų porcijo- mis. Šventę taip pat rėmė NKA bei Vilkaviš- kio krepšinio klubas „Perlas“. Projektas finansuojamas Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Vyks stovyklos Autorės nuotr. J. Bagurskis sakė, kad artėjanti vasara at- neš daug smagių akimirkų rajono vaikams, kadangi bus organizuojamos krepšinio sto- vyklos. „Pirmokams ir ikimokyklinio ugdy- mo vaikams planuojame rengti dvi dienos stovyklas liepos 4-8 ir 11-15 dienomis“, - ateities planais dalijosi treneris. Jis sakė, kad stovyklautojai gauna visą maitinimą, taip pat kas antrą dieną organizuojamos įvairios pramogos, pavyzdžiui, pažintinės ekskursijos į zoologijos sodą Kalvarijoje ar- ba linksmybės ant batuto ar putose. Projektą „Auginu save - auginu pasaulį“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas