Velykinis bėgimas Raseiniuose

Šaltinis: Alio Raseiniai
Publikavimo data: 2022-04-14, ketvirtadienis
Puslapis: 27
Plotas: 887 kv. cm
Tiražas: 5300
Regionas: Kaunas
Autorius: Marius Kavaliauskas

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

       Prezidento Jono Žemaičio gimnazija tęsia Sporto rėmimo fon- do ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos finansuojamą pro- jektą „Raseinių miesto bendruomenės fizinio aktyvumo didini- mas" SRF-FAV-2020-1-0178 ir šį kartą organizavo „Velykinio bėgimo" šventę miestui. Renginys pritraukė didelį būrį rasei- niškių - susirinko per tris šimtus dalyvių, jie nepabūgo dide- lio vėjo ir su gera nuotaika įveikė organizatorių paruoštą trasą. Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti atminimo medaliais, o greičiausi trys vaikinai ir trys merginos - prizininkų taurė- mis. Taip pat buvo apdovanoti vyriausias ir jauniausias ren- ginio dalyviai. Organizatoriai džiaugiasi gausiu dalyvių skaičiumi ir dėkoja Raseinių rajono policijos komisariatui dalyvių saugumo mies- to gatvėse užtikrinimą, Raseinių rajono greitosios medicinos pa- galbos stočiai - pasiruošimą reaguoti traumų atveju. Ačiū ir gimnazistėms pagalbininkėms, padėjusioms suregistruoti ir ap- dovanoti renginio dalyvius. SPORTO RĖMIMO FONDAS Marius Kavaliauskas > Susirinko gausus būrys dalyvių. ŠeSMn A ŠVIETIMO, RĖMIMO jtP £ §Į MOKSLO FONDAS IR SPORTO h,cp77u«., V ministerija \ Prizininkai. \ Geros dalyvių emocijos. V. Judicko nuotraukos \ Visiems dalyviams - atminimo medaliai.