Šventinis krepšinio turnyras

Šaltinis: Alio Raseiniai
Publikavimo data: 2022-03-17, ketvirtadienis
Puslapis: 24
Plotas: 870 kv. cm
Tiražas: 5300
Regionas: Kaunas
Autorius: Marius Kavaliauskas

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

       Šventinis krepšinio turnyras Prezidento Jono Žemaičio gim- nazija tęsia Sporto rėmimo fon- do ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos finansuojamą projek- „Raseinių miesto bendruome- nės fizinio aktyvumo didinimas" (SRF-FAV-2020-1-0178) ir šventi- Kovo 11-osios popietę Prezi- dento Jono Žemaičio gimnazijos sporto salėje vykdė bendruome- nės 3x3 krepšinio turnyrą, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkū- rimo dienai paminėti. Renginys pritraukė didelį būrį krepšinio entuziastų - nuo pačių jauniausių vaikinų iki solidžių vyrų. Per atidarymą sveikinimo kalbą sakė Raseinių rajono savi- valdybės mero pavaduotojas Kęs- tutis Užemeckas. Kartu su svei- kinimo žodžiais jis perdavė mero Andriaus Bautronio dovanotą taurę, dėl kurios varžėsi vyriau- sieji turnyro dalyviai. Visi dalyviai buvo suskirstyti į skirtingo amžiaus grupes ir pra- SPO RTO RĖMIMO FONDAS sidėjo įnirtinga kova dėl apdova- nojimų. Aikštelėje netrūko gerų emocijų, o gerą nuotaiką padėjo palaikyti mokytojos Jurgitos Mi- niotienės šokių kolektyvo „Don't stop" merginos. Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti atmi- nimo medaliais, o prizininkai - taurėmis. Organizatoriai dėkoja krep- šinio teisėjams A. Kisieliui ir D. Griciui, varžybų sekretoriui A. Dygliui, sveikatos priežiūros specialistei G. Stanaitytei, šokių kolektyvui „Don't stop" ir Ra- seinių rajono savivaldybei pagalbą. Marius Kavaliauskas i Kovo 11-osios popietę Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos sporto salėje vyko krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. > Vyriausiųjų grupės nugalėtojai. ŠVIETIMO, L įil: MOKSLO =— |D CPAPTO MINISTERIJA SPORTO RĖMIMO FONDAS įkvėpti judėti \ Jauniausi dalyviai ir prizininkai. \ Vyresnių vaikinų grupės dalyviai ir prizininkai.