Įgyvendintas projektas "Švenčionių rajono gyventojų bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimas"

Šaltinis: Žeimenos krantai
Publikavimo data: 2022-03-04, penktadienis
Puslapis: 4
Plotas: 450 kv. cm
Tiražas: 1485
Regionas: Vilnius

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

   Įgyvendintas projektas „Švenčionių rajono gyventojų bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimas“ Švenčionių rajono savivaldybės administracija kartu su Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru įgyvendino projektą„Švenčionių rajono gyventojų bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimas" (Nr. SRF- FAV-2020-1-0160), kuris bendrai finansuojamas sporto rėmimo fondo ir Švenčionių rajono savivaldybės biudže- to lėšomis. Įgyvendinus veiklas, pasiektas projekto tiks- las - Švenčionių rajono gyventojų bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimas, gerinant sveikos gyvensenos įgūdžius. Plaukimas - vienintelė fizinės veiklos forma, tuo pačiu metu stiprinanti ir atpalaiduojanti organizmą. Plaukiant atsipalaiduoja raumenys, mažiau apkraunamas stubu- ras, mažiau jaučiami nugaros skausmai, gerėja savijauta. Plaukimas stiprina vaikų nervų sistemą, tvirtina jude- sius ir gerina ištvermę, stimuliuoja kūną ir mintis, skati- na smegenų vystymąsi. Reguliariai plaukiodami vaikai mažiau serga, geriau valgo ir miega. Plaukimas yra gera priemonė įvairioms ligoms gydyti. Suaugusiems, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, reguliarios treniruotės ba- seine yra puiki alternatyva labiau rizikingoms fizinėms veikloms, kadangi judant vandenyje mažiau apkrauna- mi sąnariai, gerėja kraujotaka ir širdies darbas, atsipalai- duoja ir stiprėja įsitempę raumenys, stiprėja kvėpavimo sistemos raumenys, taip pat plaukimas padeda išvengti širdies ir kraujagyslių ligų bei diabeto. Visa tai atitolina senėjimo procesus, gerina bendrą fizinę būklę, o taip pat padeda išspręsti dar vieną aktualią antsvorio problemą. Būtent plaukimas spartina energijos išeikvojimą, pagrei- tina kalorijų deginimą, mobilizuoja medžiagų apykaitą, padeda kovoti su nuovargiu bei bloga nuotaika. Projekto trukmę sudarė 1 3 plau- kimo užsiėmimų Ignalinos sporto ir pramogų centro baseine rajono 156 gyventojų (vaikams ir jaunimui iki 29 m., suaugusiems, senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems bei šeimų nariams) 2 kartus per savaitę. Projekto veiklų metu dalyviai iš- klausė paskaitą su praktine užduo- timi, vyko ir individualios konsulta- cijos dėl sveikos gyvensenos, buvo atliekamas kūno masės analizės tyrimas: pamatuotas KMI, kūno riebalų masė, raumenų, vandens kiekis, metabolinis amžius, vidinis riebalų kiekis. Apibendrinti rezul- tatai aptarti su kiekvienu dalyviu atskirai, pateiktos rekomendacijos. Neįgaliesiems bei šeimų nariams ir medicinos personalui, dirbančiam su jais, numatyta po 1 specialiai pritaikytą kineziterapeuto užsiėmimą Lietu- vos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis" būstinėje. Projekto dalyviams skirtos mankštos vandenyje, va- dinamoji vandens aerobika, ir plaukimo užsiėmimai. Neįgaliesiems skirtos spec. mankštos vandenyje pagal kineziterapeuto rekomendacijas. Plaukimo pamokas vedė Ignalinos plaukimo klubo sertifikuoti instruktoriai, mankštas vandenyje - kineziterapeutas, su neįgaliaisiais dirbo kineziterapeutė, galinti dirbti su spec. poreikių tu- rinčiais asmenimis. Projekto veiklos prasidėjo 2020 m. rugsėjo 14 d., ta- čiau dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situaci- jos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės projekto veiklos buvo sustabdytos ir tik po metų vėl atnaujintos. Veiklų pradžia: 2020 m. rugsėjo mėnuo. Veiklų pabaiga: 2022 m. vasario mėnuo. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus ir Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija.