"Stiprink ne tik valią, bet ir kūną"

Šaltinis: Bičiulis
Publikavimo data: 2022-01-29, šeštadienis
Puslapis: 4
Plotas: 347 kv. cm
Tiražas: 2500
Regionas: Šiauliai
Autorius: Ignas VAIČIULIS

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

   „Stiprink ne tik valią, bet ir kūną“ Ignas VAIČIULIS Ne veltui šie žodžiai skam- bėjo Šaulių sąjungos įkūrėjo lūpose, ne veltui jais ir šiandien vadovaujasi ir šauliai. Lietuvos šaulių sąjunga kartu su asociacija „Sportas visiems“, siekdamos paskatinti aktyvų ju- dėjimą šaltuoju metų laiku Lie- tuvoje, jungiasi prie Tarptautinio projekto „VVorld snow day 201 9“. Sausio 18-21 dienomis kvietė vi- sus mėgstančius sniegą ir žiemos sportą prisijungti priėjau ketvirtus metus Lietuvoje vykdomos inicia- tyvos - Pasaulinės sniego dienos! Tarptautinė slidinėjimo fede- racija trečiąjį sausio sekmadienį paskelbė Pasauline sniego diena. Šia proga įvairiose pasaulio šalyse rengiama šventė, kurioje kviečia- ma mėgautis žiemos sporto pra- mogomis. Jei šalyje nėra sniego, šventė rengiama įvairiose sniego arenose ant dirbtinio sniego. Sausio 20 d. Šaukėnuose įvyko rinktinės žiemos sporto šventė. Susiskirstę į komandas, jaunieji šauliai dalyvavo šaudymo rung- tyje, varžėsi čiuoždami nuo kal- niuko, surengė sniego mūšį, bet svarbiausia - susitikę su drau- gais smagiai ir aktyviai praleido laiką. Taip pat susiradom ir naujų draugų - nesvarbu, kad keturkojų ar nulipdytų sniego. O trys ge- riausiai pasirodžiusios komandos buvo apdovanotos puikiais žie- miškais prizais - kam kepurė, kam pirštinės... Projektas bendrai finansuoja- mas sporto rėmimo fondo lėšomis.