Elektrėnuose pratęstos "Pipirų" kovos

Šaltinis: Elektrėnų kronika
Publikavimo data: 2022-01-28, penktadienis
Puslapis: 14
Plotas: 211 kv. cm
Tiražas: 1500
Regionas: Vilnius
Autorius: Virginija JACINAVIČIŪTĖ

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos fondas

       Elektrėnuose pratęstos „Pipirų“ kovos Virginija JACINAVIČIŪTĖ Sekmadienį Ledo arenoje liejo- si sportinės emocijos. Į antrąjį Lie- tuvos ledo ritulio „Pipirų“ turny- ro turą susirinko net 15 komandų, suskirstytų į dvi grupes. A grupė - pažengę jaunieji ledo ritulinin- kai, B grupė - pradedantieji. Da- riaus Kasparaičio ledo ritulio mo- kyklos „pipirai“ žaidė pažengusiųjų grupėje. „Kasparaitukai“, kaip trumpiau mėgsta sakyti DKLRM bendruomenė, sužaidė trejas varžy- bas. Rungtyniavo su „HC Klaipėda“ (balti), Klaipėdos „Skatas“ (raudoni) ir sostinės „Hockey“ komandomis. Pirmas varžybas mūsiškiai laimėjo, antras pralaimėjo, o trečiosios, po sėkmingo priešininkų baudinio, baigėsi lygiosiomis. Turnyro organizatoriai sako, kad visos turnyre dalyvaujanči- os komandos yra geriausios ir šau- niausios, todėl tikslūs varžybų re- zultatai neskelbiami. „Žengiant pirmuosius žingsnius varžybose svarbu teigiamos emocijos ir patir- tis, kuri įgyjama tik daug ir smagiai žaidžiant“, - sako turnyro iniciatorė, Sostinės ledo ritulio akademijos direktorė Dalia Katule. Antrojo „Pipirų“ turo metu taip pat vyko seminaras jaunųjų žaidėjų tėveliams. Naudinga informacija apie sportininkų auginimą pasidali- no psichologas dr. Šarūnas Klizas. Psichologas sako, kad sportas turėtų teikti vaikams malonumą, tėvų planas neprivalo tapti vaiko planu, tėvai turėtų pabrėžti protinę sportavimo naudą, labiausiai sekti- nas pavyzdys vaikui yra patys tėvai, kurie turėtų padėti vaikui atskirti savęs vertinimą nuo pasiekimų, ir kt. Pirmasis „Pipirų“ turas vyko Vil- niuje lapkričio mėnesį, o ateityje lau- kia dar 5 turai. Artimiausias supla- nuotas vasario 26 d. Elektrėnų ledo arenoje. Projektas „Lietuvos ledo ritu- lio pipirai“ yra bendrai finansuoja- mas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Vaikų varžybos kupinos azarto ir smagių emocijų