Anykščių r. sav. vyksta kalanetikos treniruotės!

Šaltinis: Anykšta
Publikavimo data: 2022-01-25, antradienis
Puslapis: 6
Plotas: 90 kv. cm
Tiražas: 3000
Regionas: Utena

Rasti raktažodžiai: Sporto rėmimo fondas

   Anykščių r. sav. vyksta kalanetikos treniruotės! Vykdomas VšĮ „Darnaus vys- tymo projektai“ projektas, kuris bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“. Kalanetika - tai „nesku- bančių“ pratimų sistema, susi- dedanti pulsavimo ir raumenų tempimo judesių. Naudojant tik savo jėgas ir svorį, išmokstama išryškinti unikalias savojo kūno li- nijas. Šios treniruotės pradėtos jau nuo gruodžio 6 dienos. Užsiėmi- muose dalyvauja fiziškai neakty- vūs ir sportu neužsiimantys vaikai, paaugliai nuo 12 m., jaunimas, su- augę asmenys (taip pat ir senjorai) Debeikių ir gretimų Anykščių r. sav. bendruomenių. Įvairūs pra- timai yra asmeniškai parenkami pagal dalyvio sugebėjimus . Tikimasi, jog dalyviai susipa- žins su kalanetikos sporto prin- cipu ir pačiu turiniu. Pagrindinis poveikis dalyviams: pagerins medžiagų apykaitą, sunaudojant daugiau energijos sumažės tre- niruočių dalyvių nutukimo pavo- jus, sustiprės raumenys, pagerės laikysena. Reguliarios treniruo- tės padės geriau valdyti stresą. padidins dar- bingumą pa- mokyų metu, pagerins nuo- taiką.