TNS LT: Lietuvoje kas penktas darbuotojas jaučiasi patenkintas

PASIDALINK

Kontaktai:
TNS LT
t +370 5 210 6600,
f +370 5 210 6601,
M.Valančiaus g. 1A / V.Mykolaičio-Putino g. 10A,
03155 Vilnius
Siųsti žinutę

PRANEŠIMAS SPAUDAI
2012 m. birželio 6 d., Vilnius

 

Kas penktas darbuotojas Lietuvoje yra motyvuotas ir gerai jaučiasi įstaigoje ar organizacijoje, kurioje dirba. Per pastaruosius septynerius metus šis skaičius padidėjo - tuomet jis siekė 15 proc. Dažniausiai pasitaikantis darbuotojų tipas Lietuvoje - atsiskyrėliai, kurių neskatina darbinė aplinka ir dažniausiai apie darbą jie atsiliepia negatyviai. Tai parodė rinkos tyrimų bendrovės TNS LT vykdomas šalies darbuotojų lojalumo indekso tyrimas.Bendras Lietuvos darbuotojų lojalumo indeksas šiuo metu yra 47. Nuo 2005 m., kuomet pastarąjį kartą šalies mastu vykdytas toks tyrimas, šis rodiklis kito menkai, tada jis buvo 48. Mūsų šalis pagal darbuotojų lojalumo indeksą atsilieka tiek nuo Europos vidurkio, kuris siekia 58, tiek nuo bendro Baltijos valstybių indekso, kuris yra 62.

„Motyvuoti ir įsitraukę darbuotojai sukuria ne tik papildomą vertę įmonei, bet daro teigiamą įtaką jos augimui bei veiklos rezultatams. Mūsų atliktas tyrimas atskleidė, jog negatyviai įmonės atžvilgiu nusiteikę, nemotyvuoti ir atsiriboję darbuotojai tai ne tik neišnaudoti įmonės resursai. Tokie darbuotojai aktyviai kuria aplinką, kuri demotyvuoja ir jų kolegas", - sakė Jurgita Račkytė-Vilimė, TNS LT vyresnioji projektų vadovė.

TNS LT duomenimis, didžiausią neigiamą įtaką darbuotojų lojalumo indeksui mūsų šalyje turi kolegų motyvacijos vertinimas. Darbuotojai Lietuvoje jam skyrė 3 balus iš 5 galimų.

Paklausti apie bendrą pasitenkinimą darbo vietoje, 27 proc. darbuotojų teigė, kad darbas juos visiškai arba labai tenkina. Daugiau negu pusė arba 55 proc. apklaustųjų sakė, kad darbas juos tiesiog tenkina. Kuomet 18 proc. tvirtino, kad dabartinis darbas įmonėje ar organizacijoje jų netenkina.

Taip pat tyrimas atskleidė, kad pagal darbuotojų tipus net 21 proc. visų dirbančiųjų mūsų šalyje galima priskirti tiems, kurie yra motyvuoti ir gerai jaučiasi darbe. Tai vadinamieji vedliai ir kritikai.

Vedliams priskiriami darbuotojai, tikintys savo bendrovės ar organizacijos ateities vizija ir jos konkurencingumu. Jie supranta įmonės tikslus ir juos palaiko, taip pat juos motyvuoja darbo aplinka. Be to, jie aktyviausiai motyvuoja ir kolegas. Šiuo metu tarp darbuotojų Lietuvoje vedliai sudaro 11 proc. Lygiai tokia pati jų proporcija buvo ir prieš septynerius metus.

Kritikų grupei šiuo metu priskiriama 10 proc. šalies darbuotojų. Šią grupę sudaro individualistai, kurie nemėgsta, kai jiems vadovaujama ir labiausiai yra suinteresuoti asmeniniu profesiniu tobulėjimu. Kita vertus, tokie darbuotojai skatina pokyčius ir naujoves organizacijos viduje, taip pat tiki jos konkurencingumu. Lyginant su 2005 m. indekso duomenimis, kritikų skaičius šalyje išaugo - tuomet jų buvo tik 4 proc.

79 proc. darbuotojų šalyje sudaro atsiskyrėlių ir gyventojų grupės. Pastarieji, kurių yra 28 proc., labai orientuoti į saugumą, jie atlieka savo užduotis, tačiau menkai kreipia dėmesį į savo įmonės sėkmę ar gerus tiesioginių kolegų rezultatus. Jie suteikia įmonei ar organizacijai stabilumo, tačiau vadovams juos nuolat reikia nukreipti. Per septynerius metus darbuotojų, priskiriamų gyventojų grupei, sumažėjo beveik per pusę - tuomet jų buvo 52 proc.

Dažniausiai pasitaikantis darbuotojų tipas Lietuvoje - atsiskyrėliai. Šiuo metu jie sudaro 51 proc. visų dirbančiųjų, kuomet paskutinio darbuotojų lojalumo indekso tyrimo duomenimis, jų buvo žymiai mažiau - 33 proc. Tai - nepatenkinti ir nuo bendrovės atsiskyrę darbuotojai, kurių neskatina darbinė aplinka ir dažniausiai apie darbą jie atsiliepia negatyviai. Jie nėra orientuoti į aukštus rezultatus nei siekiant strateginių įmonės tikslų, nei atliekant kasdienius darbus.

Tyrimas atskleidė, kad vyrai ir moterys mūsų šalyje yra beveik vienodai lojalūs savo darbovietei. Šis rodiklis yra aukštesnis tarp didžiųjų miestų negu tarp kitų vietovių darbuotojų - atitinkamai po 50 ir 42.

Darbuotojų lojalumo indeksas skaičiuojamas pagal TNS LT kompanijos sukurtą TRI*M metodiką. Šis tyrimas atliktas 2012 m. vasario-kovo mėnesį. Jo metu apklausta 500 dirbančių Lietuvos gyventojų nuo 18 metų. Tyrimo tikslas - sužinoti, kaip pakito darbuotojų lojalumo lygis ir jų padėtis darbo aplinkoje per pastaruosius septynerius metus.

Daugiau informacijos:
Jurgita Račkytė-Vilimė
Vyr. projektų vadovė
TNS LT
Tel. + 370 5 210 6623
El. paštas: Jurgita.Rackytė@kantar.com